Nieuw platform voor gevarieerder landschap in provincie Utrecht

Regio - Kleine landschapselementen zoals poelen, knotwilgen en lanen maken het landschap in de provincie Utrecht aantrekkelijk en afwisselend en geven het landschap haar eigen specifieke identiteit. Ze kunnen natuurgebieden verbinden en vormen belangrijke leefgebieden voor zowel planten als dieren.

Verschillende partijen hebben daarom samen het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van bestaande elementen en de aanleg van nieuwe elementen te stimuleren.

Het platform is gestart met een proefgebied in de gemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht.

Wethouder natuur en landschap Linda van Dort: “Ik ben heel blij dat we deze proef nu samen met alle partijen kunnen starten. Vanuit de gebiedscommissie Utrecht West hebben de gemeenten extra aandacht gevraagd voor onderhoud en aanleg van landschapselementen. We moeten immers zuinig zijn op ons prachtige landschap en goed zorgen voor de natuurwaarden.”

Naast de gemeenten Soest, Leusden, De Bilt, en Stichtse Vecht, zijn de agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondbezit en Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht, de leden van het nieuwe platform.

De gemeenten willen graag een aantrekkelijke leefomgeving voor hun inwoners; een mooi landschap draagt daaraan bij. Samenwerking met agrarische collectieven is belangrijk omdat zij subsidies regelen voor beheer van het landschap in agrarisch gebied.

Het Utrechts Particulier Grondbezit helpt om ook landgoedeigenaren te enthousiasmeren. Landschap Erfgoed Utrecht en de gemeentelijke landschapscoördinatoren hebben veel kennis over landschap in huis. De provincie coördineert het platform en stelt een werkbudget beschikbaar.

De partners van het platform willen grondeigenaren enthousiasmeren voor de aanleg van landschapselementen. Het platform is daarom gestart met een proefproject in de vier gemeenten. In het proefgebied is ruimte om te experimenteren met nieuwe methodes om de aanleg van landschapselementen voor grondeigenaren aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door plantmateriaal beschikbaar te stellen en grondeigenaren te helpen om subsidie aan te vragen voor het beheer van de nieuwe elementen.

Het proefproject eindigt op 1 juni 2019; daarna zal het platform haar activiteiten uitbreiden naar de rest van de provincie Utrecht, waarbij ze vooral de methodes zal gebruiken die in het proefproject het meest succesvol zijn gebleken.

Wie een landschapselement zoals een poel, houtwal, natuurvriendelijke oever, knotwilg of laan wil aanleggen in de gemeente De Bilt, Soest, Leusden of Stichtse Vecht kan contact opnemen met Hein Pasman van Landschap Erfgoed via h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl.

Wie een landschapselement wil aanleggen in een andere gemeente, kan gebruikmaken van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Voor vragen over SKNL kan contact worden opgenomen met de provincie Utrecht via steunpuntnatuur@provincie-utrecht.nl.

Geplaatst

maandag 12 maart 2018 | 13.12 uur

Laatst gewijzigd

maandag 12 maart 2018 | 13.26 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-