Grote ICT-problemen in gemeentehuis Amstelveen

Amstelveen/De Ronde Venen - De gemeente Amstelveen kampt met grote problemen op ICT-gebied, schrijft de website www.amstelveenz.nl. De problemen zijn dermate groot dat het Amstelveense college vreest voor een IT-infarct komende zomer. Om een eind aan de problemen te maken, heeft het college van B&W van Amstelveen de gemeenteraad dringend gevraagd € 2,8 miljoen ter beschikking te stellen.

De computersystemen in het raadhuis van Amstelveen zijn zo traag en storingsgevoelig, dat de gemeente aankomende zomer een totaal IT-infarct vreest, waarbij geen ambtenaar in het raadhuis nog digitaal kan werken. 'Dat betekent dat het grootste deel van onze dienstverlening stopt', zo wordt gemeld in een raadsvoorstel waarin met de grootste spoed € 2,8 miljoen wordt gevraagd voor nieuwe hard- en software.

De gemeente heeft, volgens de website, al meerdere keren medewerkers van de afdeling belastingen noodgedwongen naar huis moeten sturen, omdat niet meer te werken valt met de huidige systemen. Bovendien blijken cruciale achterliggende systemen (Citrix-servers) van het Amstelveense ICT-netwerk vanaf medio dit jaar (eind juni/begin juli) niet langer meer te worden ondersteund door leveranciers.

De capaciteit van de huidige ICT-systemen schiet al ernstig tekort door overbelasting mede door het toenemend gebruik van benodigde (web)applicaties

Medewerkers op diverse vakafdelingen ervaren continu traagheid en uitval (van systemen dan) op hun werkplek. Storingen en uitval doen zich vooral voor op de afdeling Belastingen en het Sociaal Domein, maar feitelijk zijn alle afdelingen de dupe.

De traagheid doet zich niet alleen voor in Outlook en internetbrowsers, maar ook web-georiënteerde applicaties werken niet goed en daarbij is ook nog het WiFi-netwerk verouderd en ontoereikend. Gevolg is dat de gemeente veel productietijd verliest.

De investering van € 2,8 miljoen is, volgens het college, zeer snel noodzakelijk: zo snel zelfs dat niet kan worden gewacht op de eerder uitgedachte en opgestelde investeringsagenda voor de digitale transformatie van de gemeentelijke organisatie en dienstverlening. 

De gemeente noemt de kans zeer reëel dat zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet na 30 juni 2018. ‘De consequentie is zo verstrekkend, dat wij deze vanuit risico-acceptatie niet aanvaardbaar vinden’, wordt gesteld in het raadsvoorstel.

De ICT-problemen in het Amstelveense gemeentehuis zijn niet alleen vervelend voor de gemeente Amstelveen, maar wellicht ook voor gemeente De Ronde Venen en een aantal andere gemeenten, met name op het gebied van belastingen.

De Ronde Venen werkt op het gebied van belastingheffing (OZB, reinigingsrechten etc.) namelijk samen met de gemeenten Amstelveen,  Diemen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel, in de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland. De werkzaamheden daarvoor vinden plaats in het gemeentehuis van Amstelveen.

In hoeverre de ICT-problemen in Amsteveen gevolgen hebben voor de heffing en inning van OZB etc. in De Ronde Venen wordt niet duidelijk uit het artikel. Wij hebben de gemeente om commentaar gevraagd.

Bron: www.amstelveenz.nl


Trefwoorden: it infarct ict gemeente amstelveen ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

vrijdag 13 april 2018 | 01.18 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 13 april 2018 | 02.54 uur

Auteur

Ferry Mulder