Veteranen uitgenodigd voor kranslegging 4 mei

De Ronde Venen - Jaarlijks wordt op 4 mei om 20:00 uur een moment stilgestaan bij allen die ons ontvallen zijn tijdens de Eerste- en Tweede Wereldoorlog, maar ook bij alle gesneuvelden van naoorlogse missies.

Veteranen De Ronde Venen nodigt alle veteranen in De Ronde Venen van harte uit, samen met elkaar een krans te leggen in het centrum van Mijdrecht, bij het monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden. Tevens zal dan een bloemstuk gelegd worden namens de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO).

Aanmelden graag per e-mail via veteranen.rondevenen@gmail.com. Na aanmelding wordt per e-mail nadere informatie toegezonden.


Trefwoorden: 4 mei 2000 uur ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

maandag 16 april 2018 | 15.22 uur

Laatst gewijzigd

maandag 16 april 2018 | 16.40 uur

Auteur

Ferry Mulder