Agenda commissie Ruimtelijke Zaken

De Ronde Venen - Vanavond, dinsdagavond 12 juni, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Ruimtelijke Zaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

4a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

4b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen

4c - Gemeenschappelijke Regelingen:

Onder dit agendapunt kan er actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Welstand en Monumenten Midden-Nederland,

5 - Punten voor de raad van 28 juni 2018: 

5a - Onderzoek handhaving Plassengebied Rekenkamercommissie De Ronde Venen:

Voorgesteld wordt:

• Kennis te nemen van het rapport Onderzoek handhaving Plassengebied, 30 april 2018, van de rekenkamercommissie;
• De aanbevelingen 1 t/m 7, gericht aan de gemeenteraad, over te nemen;
• Het college te verzoeken de aanbevelingen, zowel gericht aan het college (8 t/m 12) als aan de ambtelijke organisatie (13 t/m 16) uit te (laten) voeren.

5b - Parapluplannen parkeren De Ronde Venen:

Voorgesteld wordt de volgende parapluplannen vast te stellen:

• Het bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren De Ronde Venen, analoog” met identificatienummer NL.IMRO.0736.BP020parkerenANA-va01 ongewijzigd vast te stellen.
• Het bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren De Ronde Venen” met identificatienummer NL.IMRO.0736.BP019parkeren-va01 ongewijzigd vast te stellen.
• De beheersverordening “Paraplubeheersverordening Parkeren” met identificatienummer NL.IMRO.0736.BV010Parkerenbv-va01 vast te stellen.

6 - Overige punten:

6a - Informatienota voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet (nr. 2 – juni 2018):

Op verzoek van het college wordt bovengenoemde informatienota besproken.

7 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


Trefwoorden: rekenkamercommissie ronde venen raadscommissie ruimtelijke zaken ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

dinsdag 12 juni 2018 | 14.09 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 12 juni 2018 | 15.22 uur

Auteur

Ferry Mulder