Gemeente boekt over 2018 positief resultaat van € 2,7 miljoen

De Ronde Venen - De gemeente heeft over 2018 een positief resultaat behaald van € 2,7 miljoen. Dat blijkt uit de programmarekening 2018 die naar de gemeenteraad is gestuurd.

Het college van B&W stelt de raad voor het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2018 in zijn vergadering van juni. 

De programmarekening 2018 geeft een overzicht van de behaalde resultaten en alle inkomsten en uitgaven die de gemeente daadwerkelijk heeft ontvangen of gedaan vorig jaar. Het positieve resultaat van € 2,7 miljoen is voor een belangrijk deel het gevolg van de gestegen waarde van bouwgronden in De Maricken en het Land van Winkel. Daarnaast zijn niet alle budgetten volledig gebruikt omdat de werkzaamheden nog doorlopen in 2019.

Wethouder Alberta Schuurs (Financiën): ,,De financiële positie van de gemeente is gezond. Dat geeft vertrouwen dat we kunnen blijven investeren in onze gemeente.’’ Uit de verantwoording blijkt dat vorig jaar veel is uitgevoerd en in gang is gezet. ,,We hebben het jaar goed besteed’’, vat wethouder Schuurs het samen.

Een aantal wegen en straten is opgeknapt (Achter de Kerken in Abcoude, Herenweg Wilnis,
Heulweg en Plaswijk Vinkeveen), er is een start gemaakt met het nieuwe verkeersbeleid en met de nota cultuurhistorie en kunst & cultuur, er is meer kleur en fleur aangebracht in de wijken, het Werkcentrum is verder geprofessionaliseerd, veel stappen zijn gezet om een dementievriendelijke gemeente te worden en er is hard gewerkt aan het bestemmingsplan Buitengebied-West dat in februari 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De controlewerkzaamheden van de accountant over de programmarekening 2018 zijn afgerond, en de accountant heeft het voornemen een positief oordeel te geven over de jaarrekening en de wijze waarop wordt gerapporteerd.

De programmarekening 2018 is te vinden op www.derondevenen.nl.


Trefwoorden: programmarekening 2018 financien ronde venen rtv ronde venen wethouder alberta schuurs
Geplaatst

woensdag 22 mei 2019 | 16.32 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 22 mei 2019 | 17.50 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-