College kiest voor dijkvariant in Centrumplan Vinkeveen

De Ronde Venen - Het college van B&W heeft tijdens haar wekelijkse vergadering afgelopen dinsdag, het Centrumplan Vinkeveen vastgesteld. Het college heeft hierbij gekozen voor de variant waarin de ontsluiting van Vinkeveen over de Ringdijk zal verlopen. Deze variant zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit meldt de gemeente De Ronde Venen woensdag.

Een goed bereikbaar dorp aan de plassen met een bruisend, recreatief centrum, dat is de droom voor Vinkeveen. Die droom wordt stap voor stap concreter. Het college van B&W heeft dinsdag 15 november besloten de dijkvariant - met een nieuwe ontsluiting van Vinkeveen over de Ringdijk - als kader voor de verdere uitwerking van het Centrumplan Vinkeveen voor te leggen aan de gemeenteraad.

Deze variant sluit aan bij de ambities uit de dorpsvisie Centrum Vinkeveen, is financieel, technisch en ruimtelijk haalbaar en wordt door veel betrokkenen als de beste variant gezien.

In opdracht van de raad is de dorpsvisie Centrum Vinkeveen uitgewerkt in concrete plannen. De visie wil de relatie tussen Vinkeveen en de plassen verbeteren met een recreatief centrum, betere bereikbaarheid van de plassen, wonen aan het water en door beter gebruik te maken van de dijksterreinen. De dijkvariant (variant 2) sluit volgens het college het beste aan bij deze dorpsvisie, die samen met de klankbordgroep is uitgewerkt.

Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging, het bewonersplatform InVinkeveen, bewoners vanuit het plangebied ten noorden van de N201 en bewoners uit het plangebied ten zuiden van de N201. Zij hebben per brief hun voorkeur voor de dijkvariant aangegeven.

Op donderdag 27 oktober kon iedereen in het Informatiecentrum De Uitvlucht reageren op twee hoofdvarianten voor het centrum van Vinkeveen. De binnengekomen reacties heeft het college meegewogen.

Wel stelt het college randvoorwaarden voor de uitwerking van deze variant. De provincie Utrecht moet de kosten voor de aanleg van een nieuwe ontsluiting op de N201 voor haar rekening nemen. Voorts moet er een verkeersveilige aansluiting van de Ringdijk op de Kerklaan/Roerdompstraat komen, en moet het exploitatieplan volledig en gegarandeerd gedekt zijn.

Na vaststelling van deze kaders en randvoorwaarden kan gestart worden met de verdere uitwerking van de diverse deelgebieden (met bewoners in en rondom het betreffende deelgebied) en het plan als geheel. De uitgewerkte plannen vormen samen met een beeldkwaliteitsplan de opmaat voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan.

De raad behandelt naar verwachting de plannen voor het centrum van Vinkeveen op 15 december. De behandeling van de plannen in de commissie Ruimtelijke Zaken staat voorlopig op 6 december gepland. Met de besluitvorming van de raad wordt de verkenningsfase van het centrumplan Vinkeveen afgesloten. In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen, zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen.


Trefwoorden: timpaan n201 provincie utrecht dijkvariant centrmplan vinkeveen vinkeveen ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

woensdag 16 november 2016 | 16.53 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 16 november 2016 | 17.18 uur

Auteur

Ferry Mulder