Verkeershinder door aanleg rotonde in Amstelhoek

AmstelhoekUithoorn - Komende week begint de provincie Utrecht met de aanleg van een rotonde op de Mijdrechtse Zuwe (N196) in Amstelhoek. De werkzaamheden vinden plaats van 3 april a.s. tot 1 juni a.s., en zullen (enige) verkeershinder opleveren.

De werkzaamheden worden in een aantal fasen uitgevoerd. De planning daarvan luidt als volgt:

Fase 1 van 3 tot 10 april 2017: 

ln fase I wordt de voorbelasting weggehaald en afgevoerd. Het gaat om de bergen zand die een kleine twee jaar zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat de ondergrond wordt samengedrukt (inklinken), zodat deze stevig genoeg wordt om een rotonde op aan te leggen. De aannemer werkt op doordeweekse dagen tussen 06:00 en 18:00 uur. 

Gevolgen voor het verkeer: Alle wegen zullen in deze fase open blijven voor alle verkeer. Alle in- en uitritten, inclusief de inrit van het Fort bij Uithoorn, zullen bereikbaar blijven. De vertraging voor het verkeer zal naar verwachting minder dan 2 minuten bedragen.

Fase 2 van 11 tot 26 april 2017:

ln fase 2 wordt het fietspad aan de oostzijde van de aan te leggen rotonde gerealiseerd. De aannemer werkt op doordeweekse dagen tussen 06:00 en 18:00 uur. 

Gevolgen voor het verkeer: Alle wegen zullen in deze fase open blijven voor alle verkeer. Alle in- en uitritten, inclusief de inrit van het Fort bij Uithoorn, zullen bereikbaar blijven.

Op de Ringdijk Tweede Bedijking zal de helft van de rijbaan afgezet worden. Het verkeer op deze weg wordt beurtelings langs de werkzaamheden geleid. De vertraging voor het verkeer op de Ringdijk Tweede Bedijking zal naar verwachting tussen de 2 en 5 minuten zijn.  

Fase 3 van 29 april tot 12 mei 2017: 

ln fase 3 wordt de rotonde aangelegd. De aannemer werkt in deze fase 24 uur per dag, inclusief twee weekenden. 

Gevolgen voor het verkeer: De Ringdijk Tweede Bedijking is afgesloten voor alle verkeer, behalve voor (brom)fietsers.

De afsluiting betreft het gedeelte tegenover het Fort bij Uithoorn. De Mijdrechtse Zuwe blijft open voor alle verkeer en alle in- en uitritten, inclusief het Fort bij Uithoorn, zullen bereikbaar blijven. 

Het verkeer aan beide kanten van de afsluiting wordt omgeleid via de N196, N201, N231, Oude Spoorbaan en Ringdijk Tweede Bedijking, vice versa. Bij calamiteiten kunnen nood- en hulpdiensten altijd passeren. De vertraging voor het verkeer zal naar verwachting 10 tot 15 minuten zijn.  

Fase 4 van 13 tot 21 mei 2017: 

ln fase 4 wordt de aansluiting van de rotonde op de Mijdrechtse Zuwe gerealiseerd. De aannemer werkt in deze fase 24 uur per dag, inclusief 2 weekenden. 

Gevolgen voor het verkeer: De Mijdrechtse Zuwe is afgesloten voor alle verkeer, behalve voor (brom)fietsers.

De afsluiting betreft het gedeelte tegenover het Fort bij Uithoorn. De rotonde en de Ringdijk Tweede Bedijking zijn in deze fase open voor alle verkeer. 

Het verkeer van en naar Amstelhoek en Uithoorn wordt omgeleid via N201, Zijdelweg, N196, vice versa. Bij calamiteiten kunnen nood- en hulpdiensten altijd passeren. De vertraging voor het verkeer kan 10 tot 15 minuten zijn. 

Fase 5 van 15 tot 19 mei 2017:

ln fase 5 wordt de Mijdrechtse Zuwe tussen de Piet Heinlaan en de Ringdijk Eerste Bedijking heringericht. Fase 5 valt qua planning binnen fase 4. De aannemer werkt in deze fase 24 uur per dag. 

Gevolgen voor het verkeer: De Mijdrechtse Zuwe is afgesloten voor alle verkeer behalve voor (brom)fietsers.

De afsluiting betreft het gedeelte tussen de Piet Heinlaan en de Ringdijk Eerste Bedijking. 

Het verkeer van en naar Amstelhoek en Uithoorn wordt omgeleid via N201, Zijdelweg, N196, vice versa.

Het Esso tankstation blijft in deze fase bereikbaar. De parallelweg van de Mijdrechtse Zuwe blijft ook open voor het verkeer. Bij calamiteiten kunnen nood- en hulpdiensten altijd passeren. De vertraging voor het verkeer kan 10 tot 15 minuten zijn. 

Fase 6 van 22 tot 24 mei 2017:

ln fase 6 wordt het kruispunt Piet Heinlaan/Mijdrechtse Zuwe opnieuw ingericht. De aannemer werkt in deze fase 24 uur per dag. 

Gevolgen voor het verkeer: Het kruispunt is afgesloten tussen 20:00 uur's avonds en 06:00 uur de volgende ochtend. De afsluiting geldt voor alle verkeer. Overdag is het kruispunt gewoon open.

Tijdens de avond- en nachtafsluiting wordt het verkeer van en naar Amstelhoek omgeleid via de Amstelkade en de busbaan. Het verkeer van en naar Uithoorn wordt omgeleid via de Zijdelweg, N201, N196, vice versa. Bij calamiteiten kunnen nood- en hulpdiensten altijd passeren. De vertraging voor het verkeer kan 10 tot 15 minuten zijn. 

Fase 7 van 29 mei tot 1 juni 2017: 

ln fase 7 wordt de Mijdrechtse Zuwe tussen de Piet Heinlaan en de brug over de Amstel heringericht als 30 kilometerweg. De aannemer werkt in deze fase overdag tussen 06:00 en 18:00 uur en indien nodig ook ’s avonds en's nachts. 

Gevolgen voor het verkeer: De Mijdrechtse Zuwe is afgesloten tussen de Piet Heinlaan en de brug over de Amstel. Het verkeer van en naar Uithoorn wordt omgeleid via N196, Zijdelweg , N201, N196 en vice versa. Bij calamiteiten kunnen nood- en hulpdiensten altijd passeren. De vertraging voor het verkeer kan 10 tot 15 minuten zijn.  


Trefwoorden: verkeershinder n196 n201 rotonde amstelhoek provincie utrecht uithoorn amstelhoek ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

vrijdag 31 maart 2017 | 17.39 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 31 maart 2017 | 18.58 uur

Auteur

Ferry Mulder