Rein Kroon lijsttrekker CDA bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

De Ronde Venen - De CDA-afdeling De Ronde Venen heeft Rein Kroon (32) gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2018 worden gehouden.

De voordracht van zowel de selectiecommissie als van het CDA-bestuur was unaniem.

Bestuursvoorzitter Coos Brouwer benadrukt dat Rein Kroon deskundig en betrokken is. “We zijn ervan overtuigd met hem een duidelijk zichtbare lijsttrekker te presenteren. Als fractievoorzitter toont hij in zijn huidige raadswerk een grote maatschappelijke betrokkenheid en Rein is heel goed in staat om in de komende verkiezingen weer een duidelijke CDA-visie uit te dragen.”

Rein Kroon is blij met de unanieme voordracht. “Dat geeft vertrouwen om voor de komende raads periode de lijnen uit te zetten. Wat het CDA betreft zal de leefbaarheid in de kernen samen moeten gaan met grote aandacht voor de sociale cohesie. Dat loopt van kinderopvang en goed basisonderwijs in goede schoolgebouwen tot adequate ouderenzorg. We hebben duidelijk oog voor de belangen van jong en oud en iedereen die daar tussenin zit. Als lijsttrekker voor het CDA ga ik me sterk maken voor het opstellen van een weldoordacht programma, waarin mensen centraal staan. Ook moeten we opnieuw werk maken van een toekomstbestendige, lokale economie en een prettige woonomgeving. Niemand hoeft langs de kant te staan. Daarom nodig ik iedereen die zich bij onze gemeente betrokken voelt uit om goede ideeën aan te dragen en om mee te helpen die om te zetten in resultaten. Dat is de taak van onze lokale politiek."

Rein Kroon is 32 jaar en woont in Wilnis. Hij is werkzaam in de gemeente Utrechtse Heuvelrug als strategisch adviseur Financiën en hij studeert Bedrijfskunde aan de Universiteit van Leiden.

In zijn woonplaats is Rein Kroon actief in het Comité 1940-1945 en in Vinkeveen is hij al jaren vrijwilliger in Maria-Oord. Daarnaast is Rein Kroon al jaren betrokken bij de actie “elk gezin van de voedselbank een kerstpakket”.

Kroon heeft zeven jaar ervaring in de gemeenteraad en is deze raadsperiode fractievoorzitter van het CDA. Hij is lid van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën en is eerder voorzitter geweest van de commissies Samenleving & Inwonerszaken en Ruimtelijke Zaken.


Trefwoorden: gemeenteraadsverkiezingen 2018 cda ronde venen ronde venen rtv ronde venen rein kroon
Geplaatst

donderdag 13 april 2017 | 00.34 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 13 april 2017 | 01.53 uur

Auteur

Ferry Mulder