Waterschappen en veeboeren werken samen aan waterkwaliteit

Vinkeveen - Op 17 mei jl. is in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen het project ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ gestart. De waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en de Stichtse Rijnlanden werken in het project samen met vijf veeboeren. Vier jaar lang wordt onderzocht hoe de kwaliteit van water in een polder verbeterd kan worden.

Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarin de kringloop van stoffen gesloten is. Wanneer bepaalde stoffen, bijvoorbeeld nitraten, een stuk land uitgaan, worden ze er ook weer in teruggebracht.

De veeboeren gaan in de praktijk op verschillende stukken grond andere hoeveelheden mest gebruiken. Dan wordt gemeten wat dat betekent voor de kwaliteit van de bodem en het water. Zo leren de waterschappen te begrijpen hoe het gebruik van het land de kwaliteit van het polderwater beïnvloedt.

De officiële start van het project was op het bedrijf van Ruud de Boer. Waterschapbestuurders Pieter Kruiswijk (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Guus Beugelink (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) namen het eerste bodemmonster. Ze maten ook de stand van het grondwater.

Pieter Kruiswijk, bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: "De proefpolder is een goed voorbeeld van hoe agrariërs en waterschappen samen optrekken om de waterkwaliteit te verbeteren. We gebruiken elkaars kennis en kunde en kijken samen naar wat mogelijk is."

Op de foto: Bestuurders Pieter Kruiswijk (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Guus Beugelink (de Stichtse Rijnlanden) met de betrokken boeren. Foto: AGV


Trefwoorden: kringlooplandbouw amstel gooi vecht polder groot wilnis vinkeveen vinkeveen ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

donderdag 18 mei 2017 | 15.33 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 18 mei 2017 | 16.42 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-