Half augustus start groot asfaltonderhoud provinciale wegen

Regio - Half augustus start de provincie Utrecht met groot asfaltonderhoud aan een aantal provinciale wegen, waaronder de N201 binnen De Ronde Venen en de N204 in Woerden. 

De provincie voert jaarlijks groot onderhoud aan de provinciale wegen uit om deze in een goede conditie te houden. De wegvakken die hiervoor in aanmerking komen worden tussen half augustus en half november onder handen genomen. Dit jaar gaat het om ruim acht kilometer asfalt, verspreid over de hele provincie. 

De werkzaamheden worden zodanig gepland, dat ze veilig kunnen worden uitgevoerd, met zo min mogelijk hinder voor het verkeer en de omgeving. De werkzaamheden per wegvak worden meestal gedurende enkele avonden/nachten uitgevoerd en/of in een weekend.

Het groot onderhoud van dit jaar betreft wegvakken in De Ronde Venen (N201), Woerden (N204), Utrechtse Heuvelrug (N225 en N227), Soest (N413) en Amersfoort (N199).

De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit de provinciale wegen (totaal ruim 300 kilometer) en fietspaden, ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. Ieder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is.

Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer. Asfalt slijt harder als er veel vrachtverkeer overheen rijdt. Ook op kruispunten krijgt het asfalt het zwaar voor de kiezen, omdat daar veel ‘wringend’ verkeer is dat zich in verschillende richtingen verplaatst. De gemiddelde levensduur van asfalt is 15 jaar.

Bij groot onderhoud gaat het om het vervangen van de verharding van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Het kan daarbij gaan om de hoofdrijbaan, de parallelweg of het fietspad. Soms moet ook een deel van de onderliggende constructie vervangen worden. Het werk bestaat meestal uit het wegfrezen van asfalt en het opnieuw asfalteren. De werkzaamheden per wegvak zijn meestal binnen een week uitgevoerd.

Bij de onderhoudswerkzaamheden streeft de provincie ernaar de hinder voor het verkeer en de omgeving zo kort en beperkt mogelijk te laten zijn. Om die reden worden de werkzaamheden vaak ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden uitgevoerd. Er is dan minder verkeer op de weg en de aannemer kan sneller en veiliger werken.

Voor een goede bereikbaarheid van de regio, stemmen provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat hun werkzaamheden tijdig op elkaar af en combineren zij de uitvoering waar mogelijk. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden van de provincie Utrecht blijven alle panden bereikbaar, al dan niet met extra maatregelen. Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang en waar nodig worden de routes van het openbaar vervoer tijdelijk aangepast.

Als de gedetailleerde planning van de werkzaamheden na de zomervakantie bekend is, informeert de provincie aanwonenden en weggebruikers over de aard en de duur van de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer en de omgeving.


Trefwoorden: n204 n201 asfaltonderhoud provinciale wegen provincie utrecht ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

zaterdag 15 juli 2017 | 02.04 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 15 juli 2017 | 03.13 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-