Agenda commissie Ruimtelijke Zaken

De Ronde Venen - Vanavond, dinsdagavond 12 september, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Ruimtelijke Zaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen van vorige commissie Ruimtelijke Zaken; 

5- Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen

5c - Gemeenschappelijke Regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Welstand, Monumenten Midden-Nederland

6 - Punten voor de raad van 28 september 2017:

6a - Bestemmingsplan Rijksstraatweg 107B/(bij) 135B en 53 Abcoude:

Voorgesteld wordt:

- de ontvangen zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan "Rijksstraatweg 107B/(bij) 135B / 53" met identificatienummer NL.IMRO.0736.BPP022ryksstrw107B-va01 vast te stellen;
- geen exploitatieplan vast te stellen.

6b - Bestemmingsplan Futenlaan te Vinkeveen:

Voorgesteld wordt:

- de over het ontwerpbestemmingsplan Futenlaan naar voren gebrachte zienswijzen te beantwoorden zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen;
- het bestemmingsplan Futenlaan ongewijzigd vast te stellen en de paragraaf Beeldkwaliteit van de plantoelichting (blz. 14) onderdeel te maken van de Welstandsnota; 
- geen exploitatieplan vast te stellen.

6c - Beheersverordening Buitengebied:

Voorgesteld wordt de beheersverordening Buitengebied vast te stellen

7 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.

Geplaatst

dinsdag 12 september 2017 | 02.45 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 12 september 2017 | 03.55 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-