Gemeente Uithoorn houdt vast aan centrumplan

Uithoorn - Het college van B&W van de gemeente Uithoorn houdt vast aan 'Dorpshart aan de Amstel', de plannen voor het centrum van Uithoorn zoals die eind juni van dit jaar werden gepresenteerd. Dit houdt in dat het college de instelling van eenrichtingsverkeer vanuit Amstelhoek over de Prinses Irenebrug blijft nastreven.

Eind mei presenteerde het college van burgemeester en wethouders een nieuw plan voor het dorpshart van Uithoorn: Dorpsstraat, Prinses Irenelaan, Raadhuisstraat, Koningin Máximalaan en Amstelplein. Op het concept-plan en de overige varianten kwamen 108 reacties binnen, terwijl 125 mensen de inloopbijeenkomst op 1 juni bezochten. Op 26 september besprak het college de reacties en het voorstel aan de gemeenteraad. 

Het Uithoornse college is blij dat de keuze voor de voorkeursvariant in het overgrote deel van de reacties wordt onderschreven. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor deze variant verder uit te werken, rekening houdend met de reacties die zijn binnengekomen.

Een groot deel van de reacties heeft betrekking op de instelling van eenrichtingsverkeer, de
indieners zijn daar over het algemeen geen voorstander van. Om die reden heeft het college het plan nog eens tegen het licht gehouden. Het college houdt vast aan dit voornemen en stelt dit ook voor aan de gemeenteraad. De reden daarvoor is dat het college van mening is dat de berekende hoeveelheid auto’s, zo’n 8.000 per etmaal, te groot is voor een dorpscentrum met een prettig verblijfsklimaat. Bovendien is daarmee geen sprake van het weren van doorgaand verkeer.

Met de instelling van eenrichtingsverkeer kan de hoeveelheid verkeer worden gehalveerd, terwijl het centrum van Uithoorn vanuit alle windrichtingen goed bereikbaar blijft. De aangewezen route om Uithoorn per auto te verlaten wordt dan de N201. Omwille van de leefbaarheid en het verblijfsklimaat in het dorpscentrum is dit naar de mening van het college onontkoombaar.

Wel heeft het college, mede op verzoek van de gemeenteraad. een extra variant globaal laten uitwerken, In deze variant is het mogelijk via de Prinses Irenebrug het centrum te bereiken en de auto te parkeren op een klein parkeerterrein (circa 20 auto’s) aan de voet van de brug. Daar geparkeerde auto’s kunnen weer terugrijden via de Prinses Irenebrug. Doorrijden naar andere wijken in Uithoorn is niet meer mogelijk, deze wijken worden bereikt via de omgelegde N201. Het grote parkeerterrein is bereikbaar via de Prinses Irenelaan vanaf de rotonde bij de Thamerlaan.

Hoewel deze variant ervoor zorgt dat het centrum van Uithoorn via de Prinses Irenebrug te
bereiken en te verlaten is, kiest het college ook niet voor deze variant. Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal auto’s bij de brug. Bovendien verslechtert het bereik van andere voorzieningen vanuit Amstelhoek en De Hoef ten opzichte van de instelling van eenrichtingsverkeer.

Gemeente De Ronde Venen had bezwaar aangetekend tegen de plannan van Uithoorn, omdat deze negatief uitpakken voor de inwoners van Amstelhoek en De Hoef. 

Inwoners van bijvoorbeeld Amstelhoek of De Hoef, die gebruikmaken van winkels en scholen in Uithoorn, moeten in de plannen met hun auto via de nieuwe N201 en het aquaduct terugrijden naar hun dorp, een omweg van enkele kilometers. 

Ook tegen de aanvankelijke plannen, die nog niet uitgingen van eenrichtingsverkeer, heeft De Ronde Venen bezwaar gemaakt. Die bezwaren gelden nog steeds, o.m. omdat die plannen landbouwverkeer via de Prinses Irenebrug onmogelijk maakt. Dat zal kilometers moeten omrijden en van de brug bij Vrouwenakker gebruik moeten maken als zij de Amstel wil oversteken.

De gemeenteraad van Uithoorn zal naar verwachting begin november een besluit nemen over het centrumplan.

Kijk HIER naar een item over deze kwestie in ons nieuwsprogramma Nieuwsronde van 30 mei jl. 


Trefwoorden: rtv ronde venen ronde venen amstelhoek prinses irenebrug uithoorn centrumplan uithoorn dorpshart aan de amstel eenrichtingsverkeer n201 n196 koningin maximalaan amstelplein uithoorn
Geplaatst

maandag 02 oktober 2017 | 13.23 uur

Laatst gewijzigd

maandag 02 oktober 2017 | 15.11 uur

Auteur

Ferry Mulder