Agenda commissie Publieke Werken en Samenleving & Inwonerszaken

De Ronde Venen - Vanavond, woensdagavond 11 oktober, vergadert vanaf 19:30 uur de gezamenlijke raadscommissie Publieke Werken en Samenleving & Inwonerszaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze gezamenlijke raadscommissie adviseert, kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

 

4 - Punten voor de gemeenteraad van 2 november 2017:

4a - Zienswijze concept kadernota 2019 ODRU:

Voorgesteld wordt in te stemmen met de brief met zienswijzen op de ontwerpkadernota 2019 van de Omgevingsdienst regio Utrecht.

5 - Overige Punten:

5a - Informatienota Doorontwikkeling Toegang Sociaal Domein:

Bovengenoemde informatienota wordt op verzoek van de fracties CDA en ChristenUnie-SGP geagendeerd.

5b - Informatienota discriminatievrije en inclusieve gemeente:

Bovengenoemde informatienota wordt op verzoek van de fractie PvdA–GroenLinks–Lokaal Sociaal geagendeerd.

5c - Informatienota Stand van zaken Provinciale weg N201 in De Ronde Venen:

Bovengenoemde informatienota wordt op verzoek van de fractie VVD geagendeerd.

5d - Informatienota Onderzoek naar aanbrengen beschoeiing Baambrugse Zuwe:

Bovengenoemde informatienota wordt op verzoek van de fractie Ronde Venen Belang geagendeerd.

5e - Brief bewoners Herenweg Vinkeveen over de parkeerproblematiek:

Bovengenoemde brief wordt op verzoek van de fractie D66 geagendeerd.

6 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


Trefwoorden: commissie publieke werken samenleving inwonerszaken ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

woensdag 11 oktober 2017 | 17.31 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 11 oktober 2017 | 18.48 uur

Auteur

Ferry Mulder