Agenda gezamenlijke raadscommissie Programmabegroting 2018

De Ronde Venen - Vanavond, donderdagavond 12 oktober, vergadert vanaf 19:30 uur de gezamenlijke raadscommissie Programmabegroting 2018 in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze gezamenlijke raadscommissie adviseert, kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda;

4 - Punten voor de begrotingsraad van 2 november 2017:

4a - Programmabegroting 2018:

De gezamenlijke raadscommissie wordt gehouden ter voorbereiding van de begrotingsraad. Het betreft de beleidsmatige behandeling, aangezien de technische vragen via de informatiemarkt of bilateraal zijn afgedaan.

De volgorde van behandeling is: programma’s, paragrafen en afsluitend de aanbiedingsnota.

In de commissie kunnen moties/amendementen ter voorbereiding van de begrotingsraad reeds worden gedeeld en besproken

5 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


Trefwoorden: programmabegroting 2018 ronde venen ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

donderdag 12 oktober 2017 | 02.28 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 12 oktober 2017 | 03.39 uur

Auteur

Ferry Mulder