Gratis wifi in De Ronde Venen met Europese subsidie?

De Ronde Venen - Gemeenten in de Europese Unie kunnen binnenkort subsidie aanvragen, waardoor zij gratis wifi kunnen aanbieden in hun stads- en dorpscentra. De gemeente De Ronde Venen wil graag weten of daar belangstelling voor is in de gemeente.

Op 12 september jl. heeft het Europees Parlement met het WiFi4EU-plan € 120 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2017-2019, voor gratis wifi in publieke ruimtes. Denk daarbij aan pleinen, parken, bushaltes, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

De gemeente De Ronde Venen roept inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers binnen de gemeente op om te kijken of dit initiatief kansen biedt.

De Europese Commissie zet zich in voor gratis wifi op openbare plaatsen in alle Europese gemeenten, voor zowel inwoners als bezoekers, Het plan heet WiFi4EU en wordt ingezet om de installatie van geavanceerde wifi-apparatuur op centrale locaties te subsidiëren. De WiFi4EU-subsidies worden geografisch gespreid.

De bedoeling is dat er in de periode tot en met 2020 in de hele EU minstens 6.000 lokale gemeenschappen bijkomen, waar zowel inwoners als bezoekers snel draadloos online kunnen. De oproep vanuit de Europese Commissie voor het indienen van voorstellen wordt later dit jaar of begin volgend jaar verwacht. Dan zijn ook pas de definitieve subsidievoorwaarden bekend.

De subsidievoorwaarden (zoals die tot nu toe bekend zijn) zijn in het kort:

De subsidie betreft de kosten voor apparatuur en installatie.
De hotspot moet gratis zijn voor gebruikers.
Er mag nog geen gratis wifi met een vergelijkbaar karakter worden aangeboden.
De initiatiefnemers moeten een aantal jaren het abonnement en onderhoud voor rekening nemen.
Er komt een maximum bedrag per aanvraag (bedrag volgt later).
Wie het eerst komt, het eerst maalt, aanvragen worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld.

De gemeente De Ronde Venen roept inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers binnen de gemeente op binnen hun omgeving te kijken of een initiatief voor gratis wifi kansen biedt. Wanneer binnen kaders van de regeling, een concreet en onderbouwd voorstel wordt aangedragen, kan samen met de gemeente de aanvraag worden ingediend.

Gelet op de verwachte hoeveelheid aanvragen kan het zaak zijn om zo snel mogelijk met de voorbereidingen te beginnen.

Kijk HIER voor meer informatie.

Initiatief-voorstellen kunnen naar het College van Burgemeester en Wethouders worden gezonden.


Trefwoorden: openbare ruimte gratis wifi ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

zaterdag 25 november 2017 | 01.30 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 25 november 2017 | 02.10 uur

Auteur

Ferry Mulder