Lijst 8 Kernen presenteert kandidatenlijst

De Ronde Venen - Vorige week is de nieuwe kandidatenlijst van Lijst 8 Kernen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. vastgesteld. De lokale partij zal deze verkiezingen met 7 kandidaten meedoen aan de verkiezingen. 

“We zijn er trots op dat we wederom een kieslijst op hebben kunnen stellen die veel ruimte biedt voor nieuwe mensen die zich in willen zetten voor de inwoners van De Ronde Venen. Het is wederom een mooie mix tussen ervaring en mensen die zich nieuw op het politieke vlak willen bewegen”, schrijft de partij in een persbericht.

De lijststrekker van Lijst 8 Kernen is Joris Kneppers. Hij zegt: “We zijn met Lijst 8 Kernen begonnen om verjonging en vernieuwing in de lokale politiek te brengen. Die verjonging van de raadsleden zien we inmiddels ook bij de andere partijen plaatsvinden, maar wij vinden dat er qua vernieuwing in de lokale politiek nog veel te behalen is." 

"Lijst 8 Kernen wil onze inwoners nog veel meer betrekken bij het politieke proces, zoals dat in een participatiemaatschappij zou moeten", vervolgt Kneppers. "Wij vinden dat iedere inwoner bijzonder is, met eigen inbreng die waardevol is bij beslissingen die we moeten nemen!”

De nummer twee van de lijst is Annemieke Groen-Guldemond, een nieuw gezicht, die vanwege haar sociale achtergrond zich vooral zal richten op het groen en de directe leefomgeving. Annemieke: “Ik ben al langer actief in allerlei overlegstructuren met de gemeente en verschillende woningbouw-comités. Tijdens een initiatief van de gemeente over het Groenbeleidsplan ben ik met Lijst 8 Kernen in contact gekomen en deze partij sluit erg aan bij mijn ideeën. Het is echt “van iedereen, voor iedereen” Wij staan graag dichtbij onze inwoners. En laten hen graag met ideeën en vragen naar ons toekomen om te bespreken." 

Ook de nummer drie van de kandidatenlijst is een nieuw gezicht, Michael Klijn, ondernemer in de sportbranche. De ruime ervaring die hij, volgens het persbericht, heeft opgedaan in de sport- en gezondheidsbranche, maakt hem de perfecte kandidaat voor de onderwerpen Sport en Bewegen. Daarnaast heeft hij veel feeling met cultuur en cultuurhistorie. Michael: “Ik vind het belangrijk dat de politiek de inwoner serieus neemt, de gemeente is er immers voor de inwoners, niet andersom! Het is een flinke stap om echt de politiek in te gaan, maar ik vind het erg tof dat Lijst 8 Kernen openstaat voor nieuwe mensen die echt midden uit de samenleving komen, net als u en ik.”

De vierde kandidaat voor een zetel in de nieuw te kiezen gemeenteraad is Leonie Minnee, de huidig fractievoorzitter. Zij heeft een brede kennis van het Sociaal Domein. Leonie: “Ik vind het heel belangrijk dat we weer nieuwe mensen in laten stromen, zoals ook ik de vorige verkiezingen die kans heb gekregen. Ik heb enorm veel geleerd en ben heel blij met de resultaten die ik terugzie van mijn inbreng, en zak daarom graag wat plaatsjes om Michael en Annemieke die kans ook te geven."

Leonie zegt dat zij zich hard zal blijven maken voor haar twee grootste politieke wensen. De eerste is het vernieuwen van het verouderde politieke systeem, en dit aan te laten sluiten bij de samenleving van nu. De tweede is het toewerken naar een gemeente waar iedereen de best mogelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen en gelukkig te zijn. Leonie: "Het schort echt nog aan een goed minimabeleid bijvoorbeeld!"

De volgende personen op de lijst zijn Noël Lutjes, Wouter de Goede, en  Laurens Geerlings.

Lijst 8 Kernen wil de komende 4 jaar inwonersgerichte ideeën en visies blijven inbrengen en gaat daarmee aan de slag aan de hand van een aantal thema’s. Hierbij hoort, volgens het persbericht van de partij, een verkiezingsprogramma op 1 A4’tje. Daarmee wil de partij aangeven het bestuur open en begrijpelijk te willen houden voor alle inwoners.

Joris Kneppers: “Voor ons is het belangrijk dat we geen dikke boekwerken schrijven als we kijken naar wat we nou precies willen. We hebben daarom wederom gestreefd naar een opzet waarbij we ons verkiezingsprogramma helder en overzichtelijk te houden. Daarbij kunnen we prima voortborduren op onze principes die we al eerder vastgelegd hebben."

Kneppers vervolgt: "Ons verkiezingsprogramma bestaat uit een aantal principes en wensen, waarbij de wensen wat ons betreft dynamisch zijn. De principes wijzigen niet, zodat het voor onze inwoners ook duidelijk is hoe onze beslissingen tot stand komen. We publiceren op de website ook de stellingen van het Kieskompas, waarbij we inzichtelijk maken hoe ons stemgedrag tot stand komt. Onze inwoners kunnen dus zelf zien hoe dat leidt tot een verkiezingsprogramma op 1 A4. Bestuur dat iedereen begrijpt!" besluit Kneppers.

Kijk voor meer informatie over het verkiezingsprogramma of over de kandidatenlijst op 
www.lijst8kernen.nl

Op de foto (vlnr): staand: Noël Lutjes, Michael Klijn en Leonie Minnee zittend: Annemieke Groen-Guldemond en Joris Kneppers


Trefwoorden: rtv ronde venen ronde venen gemeenteraadsverkiezingen 2018 joris kneppers
Geplaatst

maandag 12 februari 2018 | 12.53 uur

Laatst gewijzigd

maandag 12 februari 2018 | 14.24 uur

Auteur

Ferry Mulder