Nieuwkoop wil permanent bewonen recreatiewoningen toestaan

Nieuwkoop - De gemeente Nieuwkoop wil het peranent bewonen van recreatiewoningen toestaan. De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft hiervoor een beleidsvisie aangenomen. 

In de gemeente Nieuwkoop liggen zeven recreatieparken langs de Kromme Mijdrecht. Dat zijn Dolce Vita, Sans Souci, Beau Rivage I, Beau Rivage II, Kromme Mijdrecht, Park Verheijen en park Zomerlust.

Die parken hebben een recreatiebestemming, maar functioneren in de praktijk niet als zodanig.
Zo is 2/3 van de recreatiewoningen permanent bewoond. De gemeenteraad van Nieuwkoop vindt het belangrijk dat duidelijkheid komt over het gebruik van de recreatiewoningen op de parken. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college daarom een visie te ontwikkeld op het gebruik van de recreatiewoningen. Die beleidsvisie is op 1 februari jl. door de gemeenteraad vastgesteld.

In die beleidsvisie staan vijf mogelijkheden beschreven over hoe de recreatiewoningen in de toekomst gebruikt kunnen worden. 'Wonen op een park’ heeft hierbij de voorkeur en is ook als voorkeursstrategie door de gemeenteraad overgenomen.

Het college van B&W van Nieuwkoop gaat deze voorkeursstrategie nu bespreken met de provincie Zuid-Holland. Die provincie is namelijk tot nu toe geen voorstander van permanente bewoning op het park. Op basis van onderzoeken en de beleidsvisie wil het college de provincie ervan overtuigen, dat permanent wonen op een park de beste optie is.

Als de provincie akkoord gaat, kan de bestemming van de woningen verandert worden van 'recreatief' naar 'reguliere bewoning'. Dit moet via een bestemmingsplanprocedure.  

De woningeigenaren worden via de parkbesturen op de hoogte gehouden van het proces. Als de provincie akkoord gaat met permanente bewoning op de parken, gaat het college van Nieuwkoop met de parkbesturen in gesprek over wat er allemaal nodig is om regulier wonen mogelijk te maken.

Woningen moeten wellicht worden aangepast. Mogelijk moeten er ook aanpassingen komen op de parken zelf, bijvoorbeeld in de infrastructuur. Hieraan zijn kosten verbonden. Ook het wijzigen van een bestemming kost geld. Het bestuur van een park koppelt de informatie met kostenberaming terug aan de bewoners. Als de (meeste) bewoners vervolgens akkoord zijn, kan de bestemming gewijzigd worden.

Het college van B&W verwacht dat de bestemmingsplanprocedure op zijn vroegst in 2019 kan starten.


Trefwoorden: provincie zuid holland permanente bewoning recreatiewoningen kromme mijdrecht nieuwkoop ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

maandag 19 februari 2018 | 11.38 uur

Laatst gewijzigd

maandag 19 februari 2018 | 12.09 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-