'Te weinig harde bouwplannen in de regio'

Regio - Het tekort aan woningen loopt tot en met 2026 met 11.000 woningen op. Met name in Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zijn er te weinig harde bouwplannen, schrijft Cobouw, het onafhankelijke Nederlandse weekblad voor de bouwnijverheid. 

Dat zou blijken uit een inventarisatie van ABF Research die minister Ollongren (wonen) afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant is het aantal harde plannen ten opzichte van de woningbehoefte respectievelijk 60 procent, 73 procent en 77 procent. “Omzetting van zachte in harde plannen is hier het parool”, waarschuwen de onderzoekers. 

De hardheid van bouwplannen is volgens Ollongren op de korte tot middellange termijn een “breed aandachtspunt”, aldus Ollongren. Harde bouwplannen zijn belangrijk omdat in de praktijk plannen vaak vertraagd worden of aangepast worden. De vuistregel is volgens ABF Research dat de totale plancapaciteit, dus de harde en zachte plannen samen, ongeveer 30 procent groter moest zijn dan de verwachte behoefte in verband met te verwachten planuitval.

De woningtekorten dreigen vooral in steden op te lopen. Met name in de regio’s Utrecht (tekort aan plancapaciteit: -1.700), Rotterdam (-2.500), en Breda (-1.000) zijn er te weinig bouwplannen om de groeiende woningbehoefte bij te kunnen benen. Minister Ollongren begrijpt dat in de stedelijke regio’s de grootste bouwopgave ligt en wil dat regio’s met een gespannen woningmarkt “meer prioriteit” geven aan woningbouw “in de afweging met andere ruimtelijke belangen”.

De inventarisatie van de plancapaciteit door ABF Research laat volgens Cobouw zien dat volgens de provincies plannen in voorbereiding zijn om in de periode 2016-2025 zo’n 691.000 woningen netto aan de voorraad toe te voegen. Dat zijn er ruim 115.000 meer dan de verwachte toename van de woningbehoefte.

Maar omdat de woningbouwproductie achterblijft zal het tekort aan woningen volgens de prognose begin 2026 ruim 11.000 hoger zijn dan in 2016. Dat betekent dat er dan 150.000 woningen te weinig in Nederland zijn. Vooral tussen 2016-2019 worden er minder woningen gebouwd dan benodigd.

Het woningtekort in Nederland is in november 2017 voor het laatst geraamd. Dat leidde tot de constatering dat In 2016 er 139.000 woningen te weinig waren (-1,8 procent). De verwachting is dat het tekort de komende jaren in verband met de achterblijvende nieuwbouw nog verder zal oplopen tot -2,6 procent in 2020. Daarna wordt de achterstand in de nieuwbouw langzaam ingehaald en zal het woningtekort in 2025 nog -2,1 procent bedragen.

Ollongren heeft een expertteam woningbouw in het leven geroepen om landelijke ondersteuning te bieden bij het versnellen van de woningbouw. Deze versnelllers gaan onder andere op signalen af en zullen regionaal gesprekken aangaan met betrokken partijen. Zelf is Ollongren al in Groningen geweest. Groningen is een van de provincies met te weinig concrete bouwplannen.

ABF Research toont zich zich niet erg bezorgd over het tekort aan bouwplannen. “In een aantal provincies met meer gespannen woningmarkten zoals Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant is er een beperkte overmaat in de totale plancapaciteit (hard en zacht), tussen 13 procent en 24 procent. Dit lijkt redelijk voldoende om rekening te houden met planuitval. Enige mate van planuitval hoeft in deze provincies niet direct tot een tekort aan plannen te leiden.”

Bron: Cobouw


Trefwoorden: rtv ronde venen ronde venen provincie utrecht woningtekort te weinig harde bouwplannen
Geplaatst

maandag 23 april 2018 | 17.11 uur

Laatst gewijzigd

maandag 23 april 2018 | 18.42 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-