Ronde Venen Belang stelt vragen over 'achterhouden rapporten' N201

De Ronde Venen - De fractie Ronde Venen Belang (RVB) heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over het vermeende achterhouden van een aantal rapporten over de toekomst van de N201, door wethouder Alberta Schuurs (VVD).

Volgens fractievoorzitter Rene Bultena van RVB zijn de vragen van de fractie over de toekomst van de N201 tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 februari jl. onjuist beantwoord, en heeft wethouder Schuurs het bestaan van rapporten van de provincie Utrecht en van het adviesbureau Twijnstra Gudde ontkend, terwijl die rapporten er wel waren.

RVB wil van de wethouder onder meer weten waarom zij het bestaan van die rapporten heeft ontkend, en zodoende informatie die voor de raad belangrijk is, heeft achtergehouden.

Ok wil RVB weten waarom het college de rapporten niet (direct) gedeeld heeft met de raad, ondanks het grote belang dat de raad aan de ontwikkelingen van de N201 hecht.

Verder wil RVB van het college weten of inmiddels vervolg aan de rapporten is gegeven d.m.v. vervolgesprekken met de betrokken parijen.

Het onjuist- of het geheel of gedeeltelijk niet informeren van de gemeenteraad is in beginsel een politieke doodzonde, die kan leiden tot het opzeggen van het vertrouwen in een bestuurder. Of het in deze kwestie zo ver komt is afwachten. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over een kwestie als deze.

Klik op de links onder dit artikel om de vragen en de rapporten te kunnen lezen of downloaden.

070518 Vragen N201 RVB (.pdf) 2017 12 21 Oplossings voorkeuren Bewoners&Bedrijven N201 stickers (.pdf) 2017 12 21 Oplossings voorkeuren Overheden N201 stickers (.pdf) 2017 12 21 Verslag overwegen sessies 10 oktober 2017 (.pdf)


Trefwoorden: rtv ronde venen ronde venen n201 toekomst n201 provincie utrecht wethouder alberta schuurs
Geplaatst

dinsdag 08 mei 2018 | 16.39 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 08 mei 2018 | 18.13 uur

Auteur

Ferry Mulder