Kinderburgemeester en kinderraad voor De Ronde Venen

De Ronde Venen - De Ronde Venen krijgt een kinderburgemeester én een kinderraad. Dat is de uitkomst van een motie die de fracties CDA, D66, Lijst 8 Kernen en PvdA/GroenLinks afgelopen donderdagavond indienden tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De fracties overwogen daarbij dat kinderen het recht hebben deel te nemen aan hun leefomgeving, dat het zeer wenselijk is kinderen vroegtijdig te betrekken bij politieke processen en ze zo democratie aan te leren, en dat te zijner tijd ook weer leden nodig zijn voor de gemeenteraad.

Verder denken de fracties dat kinderen andere oplossingen kunnen aandragen dan volwassenen. Ook verwezen de fracties naar een aantal buurgemeenten, die een kinderburgemeester en een kinderraad kennen, en waar het initiatief succesvol is.

De Ronde Venen heeft overigens enige tijd een kinderraad gekend, maar dat initiatief is na enige malen een stille dood gestorven.

De motie werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Het is nu aan het college om te komen met een voorstel voor de instelling en benoeming van een kinderraad en een kinderburgemeester. Hierbij zal ook de Jongeren Advies Commissie (JAC) van de gemeente betrokken worden.

Dankzij de inbreng van de fractie Ronde Venen Belang, kon D66 één van haar verloren kroonjuwelen  weer oppoetsen: er komt een gekozen kinderburgemeester. 

Het college verwacht de kinderburgemeester en de kinderraad met ingang van het schooljaar 2019-2020 in te kunnen voeren.


Trefwoorden: kinderraad kinderburgemeester ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

vrijdag 29 juni 2018 | 17.17 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 30 juni 2018 | 02.15 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-