Waternet begonnen met officiële dijkinspecties in de regio

Regio - Omdat het neerslagtekort boven de 200 millimeter is gekomen, worden de regelmatige inspectierondjes bij het Amsterdam-Rijnkanaal geïntensiveerd, schrijft het Parool op haar website.

De extra controles concentreren zich op elf dijken ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal omdat hier de meeste veendijken liggen. In totaal wordt 25 kilometer extra in de gaten gehouden. 

Toen het maar droog bleef, werden de dijken in het werkgebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de laatste tijd al vaker nagekeken op scheuren in de grond, vormveranderingen en aantasting van de bekleding van de dijk. Ook hebben bewoners zich gemeld omdat ze scheuren hadden gezien, maar volgens een woordvoerder is er geen zorgwekkende schade aangetroffen.

In andere regio's zijn waterschappen al bezig hun dijken nat te houden, om maar te voorkomen dat ze uitdrogen en verschuiven, zoals in 2003 gebeurde met een veendijk bij Wilnis. Maar volgens Waternet is dat in deze regio niet nodig.

Na 'Wilnis', dat nota bene in het gebied van Amstel, Gooi en Vecht ligt, heeft het waterschap de kwetsbare veendijken verstevigd, verzwaard en opgehoogd. "De dijken in ons gebied zijn daarom goed op orde," zegt dijkgraaf Gerhard van den Top.

Nu gaat Waternet een stap verder dan de regelmatige inspectierondjes en gaat ze over op officiële dijkinspecties. Het verschil is in de praktijk dus niet heel groot, dat is vooral een kwestie van protocol. Landelijk is de afspraak dat waterschappen officieel overgaan tot inspecties als het neerslagtekort boven de 200 millimeter komt. In deze regio is dat moment nu aangebroken.

Waternet heeft ook de gemeenten in het gebied verzocht geen slootwater te gebruiken voor het sproeien van sportvelden en parken. Door de droogte zullen sloten anders snel droogvallen. Sproeien uit groter, open water is geen bezwaar, maar dan liefst zoveel mogelijk 's avonds en 's nachts.

Er is ook geen sprake van een verbod, benadrukt Waternet. Ook vindt Waternet het nog niet nodig om te komen met adviezen in de richting van boeren of bewoners van het gebied. 

Omdat het volgens de weersverwachtingen droog blijft, breekt voor Amstel, Gooi en Vecht komende dinsdag al weer het volgende moment aan om te bekijken wat er nodig is. Dan wordt gekeken naar de resultaten van de dijkinspecties en wordt beoordeeld of het nodig is volgende stappen te zetten.

Mocht u iets ongewoons zien op of rondom een dijk, kunt u zich melden bij Waternet via telefoonnummer 0900-9394 of via social media van Waternet.

Bron: PAROOL


Trefwoorden: rtv ronde venen ronde venen wilnis dijkverschuiving wilnis waterschap amstel gooi vecht amsterdam rijn kanaal veendijken gerhard van den top
Geplaatst

zaterdag 21 juli 2018 | 00.38 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 20 juli 2018 | 23.56 uur

Auteur

Parool/Bart van Zoelen/Ferry Mulder


-advertentie-