Minder subsidie provinciale natuurbeschermingsorganisaties

Regio - De subsidies voor provinciale natuurorganisaties zijn de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. In 2010 kregen de natuurbeschermers nog € 115 miljoen van Rijk, provincie en in mindere mate gemeente. In 2016 was dat teruggelopen tot € 82 miljoen.

De organisaties wisten het verlies aan subsidiegeld deels te compenseren met inkomsten uit onder meer contributies, de Nationale Postcode Loterij en beleggingen. Op die manier kwam er nog € 60 miljoen binnen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht de kosten en baten van twintig provinciale natuurbeschermingsorganisaties. Elk van de twaalf provincies heeft zo'n terreinbeherende organisatie, zoals het Utrechts Landschap. Daarnaast zijn er stichtingen die zich met de praktische uitvoering van het beheer bezighouden.

De totale inkomsten van de twintig onderzochte natuurbeheerders daalden van € 165 miljoen in 2010 naar € 142 miljoen in 2016. De uitgaven bleven gedurende die periode gelijk aan de inkomsten, gemiddeld € 150 miljoen per jaar.

De organisaties gaven onder meer geld uit aan voorlichting en educatie, terrein- en gebouwbeheer en aan investeringen. Die betroffen in de meeste gevallen grondaankopen. Tussen 2010 en 2016 hebben natuurbeschermers nauwelijks grond verkocht.

Ook Het Utrechts Landschap voelde de subisidiedaling flink in de portemonnee. Volgens directeur Saskia van Dockum heeft ze daardoor minder werk kunnen doen, dan ze eigenlijk had gewild. "Doordat we minder middelen hadden, hebben we een groot aantal projecten dat we graag hadden willen uitvoeren, op de plank laten liggen."

 


Trefwoorden: utrechts landschap minder inkomsten cbs provincie utrecht ronde venen rtv ronde venen saskia van dockum
Geplaatst

woensdag 24 oktober 2018 | 01.10 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 24 oktober 2018 | 00.22 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-