Provincie stelt Jonge Landbouwersregeling weer open

Regio - De Provincie Utrecht stelt van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) voor de vierde keer open. De provincie stelt hiervoor een bedrag van € 400.000 beschikbaar. 

Met de JOLA wil de provincie Utrecht jonge landbouwers (tot 41 jaar) stimuleren duurzaam te investeren in hun bedrijf. Deze investeringen moeten bijdragen aan verbetering van het milieu, aan klimaatbestendigheid, aan dierenwelzijn, aan volks-en diergezondheid, en aan landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

De JOLA is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en loopt via de provincies.

Aanvragen voor de JOLA kan op de POP3-webportal.

Jonge landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor investeringen wanneer deze gericht zijn op verlaging van ammoniak-, geur-, en fijnstofemissies en op een lager gebruik van brandstof en gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook machines voor bijvoorbeeld niet-kerende grondbewerkingen, gps-technieken en zonnepanelen voor op daken van stallen en schuren, komen voor subsidie in aanmerking.

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000. Per landbouwbedrijf kan één aanvraag ingediend worden voor maximaal drie investeringen uit de investeringslijst.

Met een subsidie van 30% van de totale investeringskosten ligt de drempel van € 10.000 laag omdat een combinatie van een aantal kleinere investeringen al voldoende kan zijn. Als tussen de € 33.333 en € 66.667 geïnvesteerd wordt, kan aanspraak worden gemaakt op de subsidie.


Trefwoorden: pop3 plattelandsontwikkelingsprogramma jola jonge landbouwersregeling provincie utrecht ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

zondag 18 november 2018 | 17.02 uur

Laatst gewijzigd

zondag 18 november 2018 | 16.30 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-