Mijdrecht - Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag besloten het bestemmingsplan Gosewijn van Aemstelstraat in Mijdrecht ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 24 gelijkvloerse sociale huurappartementen op een mooie plek in Mijdrecht.

Wethouder Rein Kroon (Ruimte): ,,Ik ben blij dat we in goede samenwerking met woningcorporatie GroenWest, nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, deze woningen kunnen realiseren. Naar dit soort levensloopbestendige appartementen is in onze gemeente veel vraag. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de doorstroming op de woningmarkt.’’

De 24 sociale huurappartementen komen in een langwerpig gebouw met vier bouwlagen aan de kant van de dijk in de Gosewijn van Aemstelstraat. De onderste bouwlaag dient als berging en garage. In de bovenste drie bouwlagen, die beginnen op het niveau van de dijk, komen de appartementen. Het appartementencomplex komt op de plaats waar nu een aantal verouderde dijkwoningen staat.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in 2017 ter inzage gelegd. Naar aanleiding van zienswijzen die toentertijd zijn ingediend is overleg gevoerd met omwonenden en is een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Zo is het oorspronkelijke bouwvlak verkleind en komt er een grotere afstand tot de naastgelegen woningen. Er worden meer parkeerplaatsen aangelegd dan noodzakelijk en de parkeervakken komen deels in het verlengde van het complex te liggen, in plaats van in het plantsoen tegenover het gebouw. Dat plantsoen wordt in overleg met de omwonenden opnieuw ingericht. Ook wordt op verzoek van de buurt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Gosewijn van Aemstelstraat, van noord naar zuid.

Met de bouw van de appartementen kan worden begonnen als het bestemmingsplan definitief is.
De gemeenteraad behandelt het bestemmingsplan Gosewijn van Aemstelstraat naar verwachting in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 maart a.s..

Hieraan voorafgaand vindt donderdag 28 februari a.s. bespreking van het bestemmingsplan plaats tijdens de informatieronde. Inwoners kunnen tijdens die informatieronde inspreken. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht.


Trefwoorden: bouw 24 appartementen bestemmingsplan gosewijn van aemstelstraat mijdrecht ronde venen rtv ronde venen wethouder rein kroon
Geplaatst

donderdag 14 februari 2019 | 16.22 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 14 februari 2019 | 15.35 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-