GroenWest: verhuurderheffing investeren in duurzaamheidsmaatregelen

Regio - Woningcorporatie GroenWest heeft deelgenomen aan een gezamenlijke actie van Urgenda en woningcorporaties. We bieden aan om, in plaats van de verhuurderheffing te betalen, dit geld te investeren in extra duurzaamheidsmaatregelen in de komende twee jaar.

“GroenWest kan voor dat geld in één jaar 40 gasloze nieuwbouwwoningen bouwen of 200 extra woningen aanpakken met no-regretmaatregelen”, aldus Karin Verdooren, directeur-bestuurder
GroenWest. 

De Nederlandse Staat heeft de uitdaging om in 2020 25% CO2  te reduceren ten opzichte van 1990. Recent gaf de overheid aan dat op dit moment nog een gat lijkt te zijn van 9 Megaton (Mton). Dat kan gedicht worden met het sluiten van kolencentrales, maar als de overheid dat niet wil, dan kunnen er ook 40 kleine maatregelen genomen worden. 

Op vrijdag 15 februari presenteerden 170 woningcorporaties, waaronder GroenWest, en Urgenda tijdens een persconferentie in Den Haag maatregel 1: haalbaar en betaalbaar en met veel
draagvlak. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een
substantieel lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting, ook wel
verhuurderheffing genoemd.

Door het (bijna) energieneutraal maken van woningen daalt de energierekening met 80 tot 100% waarmee precies het draagvlak wordt gecreëerd waar de regering naar op zoek is. Ook als de huur iets omhoog gaat na aanpassing van de woning, houdt de bewoner vanaf maand 1 geld over. Voor de overheid betekent het dat er ruim 0,2 Mton CO2  bespaard wordt.

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurderheffing – bij de
woningcorporaties. Dit jaar is dat € 1,7 miljard, volgend jaar waarschijnlijk € 2 miljard. Dat geld komt van mensen met de kleinste portemonnee en vloeit zo naar de Haagse schatkist, terwijl aan deze mensen ook een energieneutraal huis kan worden gegeven. "En als daarmee ook de Staat wordt geholpen aan het vonnis van de klimaatzaak te voldoen, dan zou ik de 'tijdelijke' huurdersbelasting meteen afschaffen", aldus Marjan Minnesma, directeur van Urgenda.

Woningcorporaties kunnen met dat bedrag tot en met 2020, 100.000 woningen extra verduurzamen, en zo de energiekosten voor hun huurders substantieel verlagen. Zo helpen woningcorporaties en huurders het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen, mét draagvlak.  

Urgenda biedt het kabinet de komende maanden met vele partners een lijst van 40 concrete
maatregelen aan. Maatregelen waarmee de extra 9 Mton, die het kabinet volgens eigen zeggen nog moet dichten, kan worden gehaald.

Op de foto: Birgitta Westgren, plaatsvervangend DG Klimaat en Energie ontvangt plan CO2-reductie woningcorporaties en Urgenda.


Trefwoorden: co2 reductie verhuurderheffing ronde venen rtv ronde venen karin verdooren
Geplaatst

vrijdag 22 februari 2019 | 17.30 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 22 februari 2019 | 17.54 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-