Bewonersplatform InVinkeveen peilt OV-wensen

Vinkeveen/Wilnis - In de aanloop naar de nieuwe concessie Provincie Utrecht voor het openbaar vervoer die eind 2023 van start gaat, wil bewonersplatform InVinkeveen de meningen over dit belangrijke onderwerp in kaart brengen.

Via www.invinkeveen.nl kunnen inwoners van Vinkeveen hun mening geven aan de hand van een aantal stellingen. Daarnaast is het mogelijk om een inhoudelijke reactie te geven.

“Wij zijn verheugd om te zien dat het college van B&W en de gemeenteraad al in een vroeg stadium van start zijn gegaan met het inventariseren van de wensen ten aanzien van het openbaar vervoer” geeft platformlid Johan Spin aan. “Dit biedt ons als inwoners de ruimte om tijdig onze input te geven.”

De uitkomsten van de inventarisatie worden ingebracht tijdens het door het dorpscomité WilnisKlopt georganiseerde symposium ‘Toekomst Openbaar Vervoer DRV’. Dat symposium vindt plaats op maandag 8 april a.s. om 20:00 uur in Dorpcentrum De Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.

Gemeente, bewoners en reizigers zijn van harte welkom hier hun mening te geven over zaken als
snelheid, faciliteiten, veiligheid en duurzaamheid. 


Trefwoorden: wensen peilen concessie provincie utrecht openbaar vervoer mobiiteit ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

maandag 01 april 2019 | 16.34 uur

Laatst gewijzigd

maandag 01 april 2019 | 15.49 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-