Stichting Leefomgeving Schiphol biedt subsidiemogelijkheden

De Ronde Venen - Het Initiatievenfonds Stichting Leefomgeving Schiphol biedt subsidies voor particuliere initiatieven die duurzaam de leefbaarheid in de Schipholregio verbeteren. Ook voor initiatieven in De Ronde Venen is tot eind 2020 budget beschikbaar voor subsidies van maximaal € 10.000 per initiatief.

De omgeving van Schiphol wordt onevenredig belast. Denk aan de toenemende geluidshinder en
beperkingen in (ruimtelijke) ontwikkelingen vanwege de aanwezigheid van Schiphol. De Stichting
Leefomgeving Schiphol wil de leefbaarheid in stand houden of verbeteren door kleine initiatieven
financieel te ondersteunen.

Het gaat daarbij om activiteiten of projecten die zichtbaar en significant bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in de Schipholregio, waarbij sprake is van een duidelijke meerwaarde voor de bewoners. Voorbeelden zijn speelmogelijkheden, lessen/cursussen in wijken/kernen, bibliobus, buurtbus, culturele activiteiten en arbeidsmarkt- en scholingsprojecten.

Alleen initiatieven zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidie. Daarnaast moeten
initiatiefnemers aantonen dat andere partijen ook een deel van de kosten financieren. Dit kan ook zijn in de vorm van persoonlijke inzet. De stichting financiert dus nooit initiatieven voor de volle 100%. 

Per gemeente in de Schipholregio kunnen meerdere initiatiefnemers een aanvraag doen. Het maximale budget per project is € 10.000. Projecten moeten starten voor 31 december 2020 en mogen doorlopen tot en met 2021.

Kijk voor meer informatie over de subsidie en de voorwaarden op www.leefomgevingschiphol.nl/initiatievenfonds. Daar is ook een aanvraagformulier te vinden.

Hebt u nog vragen? Dan kunt u van dinsdag tot en met donderdag tussen 10:00 en 17:00 uur ook bellen met de stichting op telefoonnummer (020) 405 61 00.


Trefwoorden: schipholregio subsidie verbeteren leefomgeving leefomgeving ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

maandag 13 mei 2019 | 14.15 uur

Laatst gewijzigd

maandag 13 mei 2019 | 13.30 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-