Stijgende vraag naar gelijkvloerse (huur)woningen

De Ronde Venen - De vraag naar gelijkvloerse (huur)woningen in de gemeente neemt de komende jaren toe. Dat blijkt uit de 'Ruimtelijke verkenning Wonen'. Het aantal huishoudens in De Ronde Venen stijgt tot 2040 naar verwachting met 2.800. Met name het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Om een aantrekkelijke woongemeente te blijven, wil de gemeente zoveel mogelijk doorstroming stimuleren.

De Ronde Venen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Door de stijgende prijzen voor woningen, zowel bestaande als nieuwbouw, komen starters echter moeilijk aan de bak. Voor senioren geldt dat zij niet verhuizen omdat de gelijkvloerse woningen die zij wensen schaars zijn.

Wethouder Rein Kroon (Wonen): "Senioren willen graag levensloopbestendige, gelijkvloerse woningen of appartementen. Daarin kunnen ze langer zelfstandig wonen. We willen deze realiseren in de buurt van voorzieningen. Bouwen in het centrum van Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude ligt hiermee voor de hand."

Met het bouwen van seniorenwoningen ontstaat doorstroming op de woningmarkt. Als senioren naar een gelijkvloerse woning verhuizen, komt hun woning vrij voor jonge gezinnen of starters. Om aan de toekomstige woningbehoefte te voldoen, wil de gemeente zich gaan toespitsen op de meest kansrijke projecten, zodat er binnen afzienbare termijn zoveel mogelijk woningen komen. 

De 'Ruimtelijke verkenning Wonen' is een onder andere gebaseerd op een uitgebreide enquête onder 2.986 inwoners. Daaruit blijkt dat 60% van de senioren in de gemeente liever een woning huurt dan er een koopt. Starters hebben een voorkeur voor het kopen van een woning.

De 'Ruimtelijke verkenning Wonen' is op 9 juli jl. door het college van B&W besproken. Deze verkenning bestaat uit twee delen: een Woningbehoefteonderzoek en een Woonstrategie. Waar het Woningbehoefteonderzoek inzicht geeft in de woonwensen, maakt de Woonstrategie inzichtelijk hoe de gemeente de komende jaren versneld, actief en gericht kan bouwen. Dit gebeurt op basis van een woningbouwprogramma, inclusief bouwlocaties, dat kwalitatief en kwantitatief aansluit op de woningbehoefte en de woonwensen per dorp.

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad begin september de Ruimtelijke verkenning. 


Trefwoorden: ruimtelijke verkenning wonen woonstrategie wwoonbehoefteonderzoek abcoude vinkeveen mijdrecht volkshuisvesting ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

woensdag 10 juli 2019 | 11.36 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 10 juli 2019 | 11.02 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-