Herinrichting Burgemeester Haitsmaplein jaar uitgesteld

Mijdrecht - De herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht wordt een jaar uitgesteld, omdat bij grondonderzoek vervuiling in de bodem is aangetroffen. Dit meldt het college van B&W in een informatienota aan de gemeenteraad van De Ronde Venen. De herinrichting van het Burgemeester Hailtsmaplein start nu naar verwachting in de zomer van 2020.

Het college schrijft aan de gemeenteraad dat de vernieuwing van winkelcentrum De Lindeboom in een vergevorderd stadium verkeert en dat de aannemer de werkzaamheden in september afrondt.

Vooruitlopend op de volledige afronding van de vernieuwing van De Lindeboom, was de start van de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein en de directe omgeving van het winkelcentrum gepland. Om overlast te beperken zouden die werkzaamheden zoveel mogelijk in de relatief rustige zomerperiode - juli/augustus - uitgevoerd worden.

Bij de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein wordt in de plannen de afwatering vervangen. Bij onderzoek van de grond waarin de nieuwe afwatering gepland is, is echter vervuiling geconstateerd. 

Deze uitkomst heeft gevolgen voor de planning. Nu moet namelijk een uitgebreide vergunningenprocedure worden doorlopen, moet een saneringsplan worden opgesteld én worden vastgesteld. De uitvoering van de herinrichting verschuift daarom naar de zomer van 2020.

De te nemen saneringsmaatregelen, alternatieven en de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden hebben een kostenverhogend effect. Dit zal de komende maanden inzichtelijk worden gemaakt, waarna het college hierover een voorstel aan de gemeenteraad zal voorleggen.

Voor wat betreft de nieuwe startdatum van de werkzaamheden, is een afweging gemaakt van de voor- en nadelen daarvan voor de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein e.o. Het college is, na consultatie van Shopping Mijdrecht, Hoorne Vastgoed en Boni - tot de conclusie gekomen dat eind juni 2020 de meest wenselijke startdatum is.

Er is dan voldoende tijd om de werkzaamheden voor te bereiden en aan te besteden. Alle andere
mogelijke startdata stuiten op mogelijke overlast in belangrijke periodes voor de winkels
(decembermaand/feestdagen in het voorjaar) en/of risico’s voor de uitloop in tijd (januari).

Naast het onderzoek naar de alternatieven en naar de kosten, zal worden bekeken welke fysieke
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om het winkelcentrum, de kerk en overige functies in deze periode goed te laten functioneren. Het gaat daarbij respectievelijk om een veilige toegang tot winkelcentrum De Lindeboom aan de zijde van het Burgemeester Haitsmaplein, de verbindingsstraat tussen kerkplein en Burgemeester Haitsmaplein in verband met de bevoorrading van de Boni en de inrichting van het kerkplein.

Er zullen parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het vrijgekomen gedeelte van winkelcentrum De Lindeboom, waar in het verleden het hypotheekkantoor was gevestigd.

De planning van de werkzaamheden aan het langparkeerterrein aan de Rondweg en de planning van de werkzaamheden aan het Burgemeester Haitsmaplein zullen op elkaar worden afgestemd, zodat de werkzaamheden niet tegelijkertijd plaatsvinden.


Trefwoorden: shopping mijdrecht hoorne vastgoed uitstel start herichting bodemvervuiling afwatering vernieuwen vernieuwing de lindeboom herinrichting haitsmaplein mijdrecht economie ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

donderdag 18 juli 2019 | 19.09 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 18 juli 2019 | 20.44 uur

Auteur

Ferry Mulder