Vispassage in polder Groot Mijdrecht

De Ronde Venen - De provincie Utrecht legt in de polder Groot Mijdrecht Noord-Oost een vispassage aan, schrijft de website naturetoday.nl.

Groot Mijdrecht Noord-Oost is een natuurontwikkelingsgebied, waar beschermde plant- en diersoorten zich kunnen vestigen. De provincie streeft naar meer biodiversiteit en een groter Natuur Netwerk Nederland.

Het nieuwe moerasland, omzoomd door bloemrijk grasland, in Groot Mijdrecht Noord-Oost vervult daarom twee functies: het bergen van water, en het realiseren van natte natuur als leefgebied voor moerasvogels, amfibieën en insecten. Een kade, molens en stuwen houden het waterpeil hoog in het moeras.

Zonder vis geen moerasvogels in Groot Mijdrecht. Daarom wordt een vispassage aangelegd in een stuw in het nieuwe moerasgebied. Een slim elektronisch systeem genereert af en toe een stroming in het water die vissen aantrekt.

Projectleider Marc Wilborts legt uit: “Vissen die zwemmen in de Middentocht, een grote watergang in de polder, komen op de lokstroom af. Ze bewegen vervolgens door een buis langs de stuw het moeras in. Schuiven aan het begin en het einde van de buis langs de stuw maken het mogelijk voor de vissen om het gebied in te zwemmen." Het elektronisch systeem, dat is voorzien van zonnepanelen, wordt dit najaar opgeleverd.

De vissentrek vindt plaats in het voorjaar en de zomer. Monitoring moet dan uitwijzen of de vispassage met het elektronische systeem er inderdaad in slaagt om de stekelbaarzen – stapelvoedsel voor lepelaars - het moeras in te lokken.

Wilborts: “Het is een fraai staaltje techniek dat ons helpt moeras te realiseren. Dat de beheerder van Natuurmonumenten recent naast weidevogels al moerasvogels in de polder heeft gesignaleerd, is hoopgevend. En we zijn zeer tevreden als we volgend voorjaar ook de driedoornige stekelbaars – die van de Noordzee moet komen – in de haarvaten van Groot Mijdrecht Noord-Oost zien zwemmen." 

Foto: Jochem Bongers, BWZ ingenieurs


Trefwoorden: aanleg vispassage provincie utrecht groot mijdrecht noord oost polder groot mijdrecht natuur ronde venen rtv ronde venen marc wilborts
Geplaatst

dinsdag 24 september 2019 | 01.33 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 24 september 2019 | 00.51 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-