Voorwaarden kleinschalige zonnevelden bekend

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal te zijn. Over 20 jaar hebben de inwoners in de gemeente naar verwachting behoefte aan 1.250 terajoule (TJ) aan elektriciteit uit zon en wind. Hiervoor zijn én zonnepanelen op daken nodig én grootschalige zonnevelden en windmolens én kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik.

Het college van B&W heeft dinsdag 4 februari jl. besloten het beleidsvoorstel ‘Kleinschalige zonnevelden voor eigen elektriciteitsgebruik 2020’ voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit beleid maakt duidelijkheid onder welke voorwaarden particulieren en/of bedrijven zonnepanelen op eigen erf of in eigen tuin kunnen plaatsen.

"Veel inwoners willen zonnepanelen op hun dak, om zo op een duurzame manier energie op te wekken voor eigen gebruik", zegt wethouder Duurzaamheid Kiki Hagen. "Maar het dak ligt soms in de schaduw, is niet sterk genoeg of het dakoppervlak is niet altijd voldoende. Dan biedt het plaatsen van zonnepanelen in tuin of erf soms uitkomst."

Hagen: "Alleen is hiervoor niets geregeld in het bestemmingsplan en ontbreekt een toetsingskader. Hierdoor is het plaatsen van deze panelen een kostbaar en tijdrovend proces. Daar wilden we als gemeente iets aan doen. Met dit beleid voor kleinschalige zonnevelden voor
eigen gebruik nemen we belemmerende regelgeving weg en gelden voor iedereen dezelfde regels. Kortom: bieden we duidelijkheid voor initiatiefnemers."

In het beleid maakt de gemeente onderscheid in 3 categorieën:
- Initiatieven tot 50 m2: Hiervoor is de regeling zo overzichtelijk mogelijk gemaakt. Omdat het in veel gevallen om panelen in de tuin gaat, zijn de eisen aan landschappelijke inpassing beperkt.
- Initiatieven van 50 tot 500 m2: Omdat de impact hiervan groter is op het landschap stelt de gemeente meer eisen aan de landschappelijke inpassing.
- Overige kleinschalige zonne-energie initiatieven voor eigen gebruik: Denk aan kunstobjecten of zonnepanelen op palen. Beoordeling van deze initiatieven is maatwerk.

De raad behandelt de beleidsnota ‘Kleinschalige zonnevelden voor eigen elektriciteitsgebruik’ naar verwachting in maart. De stukken voor behandeling door de raad zijn HIER te vinden.

Meer informatie over duurzaamheid in De Ronde Venen is te vinden op  www.duurzaamderondevenen.nl. Daar kan men zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.


Trefwoorden: voorwaarden kleinschalige projecten eigen gebruik kleinschalig windmolens zonnevelden zonnepanelen klimaatneutraal 2040 energietransitie duurzaamheid
Geplaatst

donderdag 06 februari 2020 | 01.29 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 06 februari 2020 | 01.02 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-