De Ronde Venen - Sinds het voorjaar van 2018 onderzoekt de gemeente De Ronde Venen onder welke voorwaarden het plaatsen van zonnepanelen en windmolens in de gemeente acceptabel is.

Via gesprekken, bijeenkomsten en enquêtes heeft de gemeente mogelijke voorwaarden getoetst bij inwoners en verschillende belangengroepen zoals grondeigenaren en organisaties op onder andere gebied van landbouw, natuur en cultuurhistorie.

Het college heeft dinsdag 4 februari jl. besloten de randvoorwaarden ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Kiki Hagen, wethouder Duurzaamheid: "Zonnevelden en windmolens zijn nodig voor onze ambitie 'De Ronde Venen klimaatneutraal in 2040'. Met alleen zonnepanelen op daken redt de gemeente de duurzaamheidsambitie niet"

De wethouder beseft terdege de impact hiervan op het landschap, op de natuur, op de
landbouwgrond en op de cultuurhistorische kwaliteiten. Hagen: "Daarom is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners en andere belanghebbenden over de eisen en voorwaarden die gesteld moeten worden aan de komst van windmolens en zonnevelden".

Hierbij is volgens wethouder Hagen gekeken naar: "Hoe sparen we de natuur? Wat levert het op voor de omwonenden? Hoe zorgen we dat landbouwgrond blijft bestaan?" Uiteindelijk hebben deze vragen geleid tot voorwaarden voor onder meer inpassing in het landschap, behoud van bodemkwaliteit, financiële participatie en compensatie van natuurschade. De wethouder: "Deze voorwaarden komen in onze gemeente bovenop de wettelijke eisen voor zonnevelden en windmolens."

De gemeenteraad behandelt het voorstel 'Voorwaarden zonnevelden en windmolens' naar verwachting in maart. De stukken die behoren bij het raadsvoorstel zijn te zijner tijd HIER te vinden. 

Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de randvoorwaarden gaat de gemeente met de inwoners kijken naar welke gebieden kansrijk zijn voor plaatsing van windmolens en velden met zonnepanelen. De gemeente wordt regelmatig benaderd door ontwikkelaars met plannen. Totdat de voorwaarden én zoekgebieden zijn vastgesteld, neemt de gemeente geen aanvragen in behandeling.

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in De Ronde Venen op de website
www.duurzaamderondevenen.nl. Daar kunnen geinteresseerden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat zij van ontwikkelingen op de hoogte blijven.

De foto's bij dit artikel zijn ter illustratie


Trefwoorden: de ronde venen klimaatneutraal 2040 randvoorwaarden zonnevelden windmolens energietransitie rtv ronde venen wethouder kiki hagen
Geplaatst

donderdag 06 februari 2020 | 13.58 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 06 februari 2020 | 13.21 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-