€ 28 miljoen voor landelijk gebied

Regio - De provincie Utrecht trekt in 2020 ongeveer € 28 miljoen uit voor het verder verbeteren van het landelijk gebied. Met het geld zet de provincie onder meer in op betere leefbaarheid van dorpen, natuurontwikkeling, nieuwe recreatiemogelijkheden en doorontwikkeling van duurzame landbouw. 

Het geld is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het landelijk gebied. De provincie stelt subsidies beschikbaar voor extra investeringen en nieuwe ontwikkelingen. Het stimuleren van de energietransitie in de sector is daar een onderdeel van, maar bijvoorbeeld ook het aanstellen van zogenoemde landbouwcoaches die voor agrariërs een aanspreekpunt vormen. Zo blijft het ook in de toekomst voor iedereen mogelijk om te genieten van het buitengebied in de provincie Utrecht.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het landelijk gebied is belangrijk voor de productie van ons voedsel, herbergt waardevolle natuurgebieden en kent verschillende recreatiemogelijkheden. We staan wel voor een aantal grote uitdagingen, zoals bodemdaling, de leefbaarheid van kleine kernen en de verandering naar een duurzamere vorm van landbouw. Met het beschikbare geld kunnen we samen met direct betrokkenen in het gebied verder werken aan oplossingen voor die uitdagingen en maken we het landelijk gebied toekomstbestendig.”

De circa € 28 miljoen is specifiek bedoeld voor het landelijk gebied en valt onder het provinciale programma ‘Agenda Vitaal Platteland’ (AVP). Het Utrechtse provinciebestuur heeft besloten het programma nu te verlengen en door te werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied.

Vanuit dit programma is in voorgaande jaren onder andere natuurinrichting in Natura2000-gebieden uitgevoerd. Ook is het wandelroutenetwerk in het westen van de provincie Utrecht voltooid met ruim 1.100 km wandelroutes. Daarnaast zijn innovatieve projecten gesubsidieerd die bijdragen aan het afremmen van bodemdaling en het realiseren van een duurzaam watersysteem.

Het stimuleren van energieneutrale melkveehouderijen is ook onderdeel van het programma en draagt bij aan duurzamere landbouw.


Trefwoorden: wandelroutenetwerk natura 2000 agenda vitaal platteland verbeteren landelijk gebied provincie utrecht gedeputeerde hanke bruins slot
Geplaatst

donderdag 06 februari 2020 | 16.30 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 06 februari 2020 | 17.50 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-