Gemeente weet weinig over loden waterleidingen

De Ronde Venen - Het is gemeente De Ronde Venen niet bekend of binnen de gemeentegrenzen nog gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder 355 Nederlandse gemeenten. Daarvan namen 217 gemeenten, waaronder De Ronde Venen, deel aan de enquête.

Om de kennis over loden drinkwaterleidingen bij gemeenten in kaart te brengen, verstuurde de NOS een vragenlijst met 16 vragen naar alle 355 gemeenten in Nederland. 217 gemeenten (61%) stuurden de enquête tijdig ingevuld terug.

Veel gemeenten claimden in eerste instantie niet over voldoende kennis te beschikken om de enquête te beantwoorden en verwezen door naar de drinkwaterbedrijven. Deze bedrijven zijn echter enkel verantwoordelijk voor de waterleidingen tot aan de voordeur, alle leidingen in panden zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Op de vraag of er in De Ronde Venen basisscholen of kinderopvangen zijn die nog loden waterleidingen hebben liggen, gaf de gemeente geen antwoord. 

Juist voor baby's en kinderen tot 7 jaar is het schadelijk om water te drinken uit loden leidingen. Bij deze groepen tast het lood de hersenen aan, wat kan leiden tot afname van het IQ met 2 tot 5 punten. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan een verhoogde bloeddruk en nierfalen veroorzaken.

De vraag of er in de gemeente nog gemeentelijke gebouwen met loden waterleidingen zijn, antwoordde de gemeente ontkennend.

In antwoord op de vraag of  de gemeente op dit moment gebouwen op de aanwezigheid van loden waterleidingen onderzoekt, gaf de gemeente aan daarmee bezig te zijn.

Volgens de Gezondheidsraad drinken tussen de 230.000 en 460.000 mensen in Nederland nog altijd water uit loden waterleidingen. Van hen zijn er tienduizenden jonger dan 8 jaar. "We weten al tientallen jaren dat lood slecht is voor je gezondheid, met name voor kinderen", zegt Fred Woudenberg van de Gezondheidsraad. "Het wordt echt tijd dat we hier iets aan gaan veranderen."

Problemen met lood in drinkwater treden al op bij kleine hoeveelheden. Het drinken van een glas kraanwater per dag dat door loden leidingen is gegaan, leidt al tot een hoger gezondheidsrisico bij kinderen, berekende het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarbij wordt 10 microgram lood als de grenswaarde genomen waarbij IQ-verlaging optreedt.

Een kind tussen de 2 en 6 jaar met een gemiddeld gewicht krijgt dagelijks via voedsel al 18 microgram lood binnen. Bij het drinken van 250 ml water met daarin de gemiddelde loodconcentratie die is aangetroffen in loden waterleidingen komt daar nog eens 8 microgram lood bij. Gecombineerd gaat het dus om 26 microgram: dat is 16 meer dan de grenswaarde. 30% van het teveel aan lood is dan dus toe te schrijven aan het kraanwater.

Het RIVM, de Gezondheidsraad, de GGD en het ministerie van Binnenlandse Zaken raden het drinken van kraanwater uit loden leidingen al jaren volledig af. Zelfs bij twijfel over het type leiding moet er voor de zekerheid water uit fles in plaats van kraanwater worden gedronken, luidt het advies.


Trefwoorden: loden waterleiding enquete rtv ronde venen
Geplaatst

zaterdag 08 februari 2020 | 02.09 uur

Laatst gewijzigd

maandag 10 februari 2020 | 14.43 uur

Auteur

Ferry Mulder