Familie Peek boert energieneutraal

Wilnis - Het proefproject 'Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit proefproject is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. 

Een aantal Utrechtse melkveehouders is met hulp van de provincie Utrecht aan de slag gegaan met energieneutraal ondernemen. Het bedrijf van de familie Peek uit Wilnis was één van de deelnemers aan het proefproject. “We hebben ingezet op energiebesparing en elektrificatie van ons bedrijf,” zegt boerin Willeke Peek. 

Willeke legt uit hoe ze zijn gestart met besparen: “Eerst is door metingen bepaald welke apparaten de meeste energie verbruiken op ons bedrijf. Met die informatie zijn we aan de slag gegaan met aanpassingen in de systemen en werkwijzen.”

Met alleen besparen werd het bedrijf van de familie Peek niet energieneutraal, daar is ook energieopwekking voor nodig. “We hebben gekozen voor het bijplaatsen van een mini-windmolen, want we hadden al 268 zonnepanelen voor de start van het project. Wanneer er minder zon is, is de opbrengst van wind vaak hoger”, licht Willeke toe over de aanpak van het familiebedrijf.

De praktijkervaringen van deelnemende boeren zijn opgetekend in een rapport en overhandigd aan gedeputeerde Landbouw Hanke Bruins Slot. De onderzoeksperiode, die de provincie mogelijk heeft gemaakt, bracht een aantal duidelijke aandachtspunten naar voren.

Verduurzamen begint met zicht op het verbruik. In een melkveehouderij is onder meer elektriciteit nodig voor het melken, de reiniging en de verlichting. Door doordacht te besparen in het bedrijfsproces, kan een melkveehouder zijn energieverbruik bijna halveren.

Gedeputeerde Bruins Slot: “Mooi dat de mensen van de voorbeeldboerderijen bereid zijn geweest om hun nek uit te steken en dat we nu lessen kunnen trekken. Het is belangrijk dat de agrarische sector verduurzaamt, maar een goed verdienmodel is wel een voorwaarde.”

Voor agrarische ondernemers die willen weten wat ze kunnen doen om hun elektriciteitsverbruik te verminderen of om zelf energie op te wekken, heeft Utrecht-West samen met de Gebiedscoöperatie O-gen onderzocht wat er kan, wat er nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Met inbreng van onder meer Projecten LTO Noord, Centrum voor Landbouw en Milieu is innovatiekracht gebundeld en zijn kennis en ervaring geborgd voor de toekomst. Vind tips en informatie op Lami.

Op de foto: Joris Hogenboom, voorzitter van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij overhandigt het rapport aan gedeputeerde Hanke Bruins Slot.

Bron: Provincie Utrecht Foto: LaMi


Trefwoorden: wilnis energietransitie provincie utrecht rtv ronde venen gedeputeerde hanke bruins slot
Geplaatst

donderdag 27 februari 2020 | 16.59 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 27 februari 2020 | 16.16 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-