De Ronde Venen - Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de Vinkeveense Plassen beschermen tegen brak water. Hiervoor wordt eind mei een tijdelijk waterkwaliteitsscherm in het riviertje De Geer aangelegd.

Het water in ons gebied wordt steeds schoner. En dat is belangrijk voor mens en natuur. Water is schoon als het niet is vervuild met voedingsstoffen (mest), en stoffen die niet in de natuur voorkomen. En als verschillende waterplanten en waterdieren er goed in kunnen leven. Maar we zijn er nog niet.

Zo voldoet de waterkwaliteit  op veel plekken nog niet aan de Europese regels: de Kaderrichtlijn Water (KRW). Om de waterkwaliteit in het gebied  ten zuiden van de Amstel, zoals in de Kromme Mijdrecht, te verbeteren, werkt Waternet aan een waterkwaliteitsscherm met een pomp.

Deze dam houdt brak water tegen dat door een tekort aan regenwater oprukt richting de Kromme Mijdrecht, de Vinkeveense Plassen, natuurgebied Demmerik en de landbouwgebieden. Met de dam wordt zoet- en voedselarm water naar de Vinkeveense Plassen, de Kromme Mijdrecht en de omliggende gebieden gestuurd.

In het scherm komt een sluis met zelfbediening, zodat bootjes er door kunnen varen. 

Na een inspraakperiode van 6 weken is het  projectplan  in september 2019 vastgesteld door het bestuur. Het projectteam is nu bezig met het voorbereiden van het ontwerp en de aanbesteding.

De Geer ligt in het landelijk gebied op de grens van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en De Stichtse Rijnlanden, en vlakbij de Oudhuizersluis. De Geer wordt vooral gebruikt door bewoners die aan het water wonen en die van en naar de Oudhuizersluis varen, alsmede door pleziervaart die van de Nieuwkoopse Plassen  naar het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen vaart.

Tijdens de werkzaamheden in 2020 is het nodig om de vaarweg tijdelijk te stremmen. Dit kan voor overlast zorgen, meldt Waternet.

Wanneer het definitieve waterkwaliteitsscherm wordt geplaatst is nog niet bekend.

Foto's: Waternet

Geplaatst

dinsdag 19 mei 2020 | 00.43 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 19 mei 2020 | 00.21 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-