Financiële meevallers voor gemeente

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen staat een aantal financiële meevallers te wachten. Dat blijkt uit de zogeheten meicirculaire van het gemeentefonds.

Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Een deel van dit geld komt uit het gemeentefonds en wordt uitgekeerd in de vorm van algemene uitkeringen. Dat betekent dat de gemeente vrij is in de besteding van dit geld.

Door middel van een aantal circulaires door het jaar heen, informeert het gemeentefonds de gemeenten over wijzigingen etc. in de algemene uitkering. Aan de hand van die circulaires kunnen gemeenten berekenen hoe hoog hun algemene uitkering zal worden.

Op basis van de laatste circulaire, de meicirculaire 2016, blijkt dat gemeente De Ronde Venen over de jaren 2016 t/m 2020 een financiële meevaller heeft van € 375.000 over 2016 oplopend naar € 744.000 in 2020. 

De helft van deze financiële meevallers zet de gemeente in voor het sociaal domein, meer precies voor huishoudelijke hulp en voorschoolse voorzieningen voor peuters. De andere helft wordt ingezet voor opvang van prijs- en loonstijgingen in de begrotingen voor de jaren 2017 t/m 2020. Naar verwachting moet ook een deel van de meevallers worden ingezet voor de kosten van de verhoogde asielinstroom.

Doordat de financiële meevallers vrijwel volledig worden ingezet, is het positieve effect van de meevallers op de financiële positie van de gemeente beperkt.


Trefwoorden: rtv ronde venen ronde venen algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire sociaal domein asielinstroom huishoudelijke hulp voorschoolse voorziening peuters
Geplaatst

woensdag 29 juni 2016 | 17.31 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 30 juni 2016 | 00.58 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-