Brandveiligheidslessen op basisscholen in provincie Utrecht

Regio - Hoe kun je er voor zorgen dat er geen brand uitbreekt in jouw huis? En als er toch brand ontstaat, wat moet je dan doen? Kinderen van groep 4 en 8 van basisscholen in de provincie Utrecht kunnen dat van echte brandweermannen en –vrouwen leren. Want voorkomen is beter dan blussen!

Komende maand ontvangt 50% van de basisscholen in de provincie Utrecht telefonisch het aanbod dat de brandweer een brandveiligheidsles kan komen geven. Komende jaren wil de brandweer alle basisscholen in de provincie Utrecht brandwijzer maken. 

Met deze lessen wil de brandweer zorgen dat er minder branden uitbreken, en als er toch brand uitbreekt, dat kinderen weten wat ze moeten doen. En dat ze weten hoe ze veilig met vuurwerk moeten omgaan.

De les duurt ongeveer een uur. Groep 4 krijgt een brandveiligheidsles met de brandweerschatkist. De kinderen leren spelenderwijs hoe belangrijk het is voorbereid te zijn op brand. Ze leren bijvoorbeeld dat het goed is om van tevoren een vluchtplan te maken, omdat je bij een echte brand door de rook niets ziet. Door de les kunnen ze ook hun ouders vertellen over de belangrijkste brandoorzaken in huis.

Weten hun ouders wel dat je na elke droogbeurt het filter van de droger moet schoonmaken, omdat het stof samen met de hete lucht voor brand kan zorgen? Veel branden zijn makkelijk te voorkomen. Het risico op slachtoffers bij branden kan weer worden beperkt door bijvoorbeeld rookmelders op te hangen.

Speciaal voor de leerlingen van groep 8 geeft de brandweer les over veilig omgaan met vuurwerk zodat kinderen zich niet laten verrassen door de (brand)gevaren van vuurwerk.

Meer investeren in het voorkomen van brand: dat is de koers die de Nederlandse brandweer is ingeslagen. De jeugd is daarbij de toekomst. Onderzoek heeft aangetoond dat voorlichting aan jonge kinderen effect heeft op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de brandweermensen speciaal getraind om deze lessen te geven.

Kijk HIER voor meer informatie. Hier kunt u uw school aanmelden voor een les, ook als u de uitnodiging nog niet hebt ontvangen.

De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten. De VRU coördineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.


Trefwoorden: brandveiligheidsles vruvru brandweer veiligheids regio utrecht ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

woensdag 31 augustus 2016 | 12.24 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 31 augustus 2016 | 13.37 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-