CJG organiseert symposium 'Investeren in Gezinnen'

De Ronde Venen - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in De Ronde Venen organiseert op 13 september het symposium “Investeren in Gezinnen”. Het symposium heeft volgens het CJG een boeiend programma, dat deelnemers (ouders, lokale politiek en (zorg)professionals) uitdaagt een bijdrage te leveren aan het ontplooien van nieuwe initiatieven voor preventieve relatieondersteuning en het versterken van gezinnen. Concrete ideeën voor lokale initiatieven zijn van harte welkom!

De afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor relatieproblemen en de daarmee vaak samenhangende (v)echtscheidingen. Ouders realiseren zich niet altijd, dat door hun problemen ook het kind in de knel kan komen. Niet alleen de verandering in de relatie als gevolg van het ouderschap, maar ook veranderingen van financiële situaties, ziekte of werkloosheid kunnen direct invloed hebben op relaties.

Om die reden wil het CJG via dit symposium onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot effectieve preventieve ondersteuning te komen.

Het symposium start met twee korte lezingen door experts. De eerste lezing door Inge Anthonijsz heeft als titel ”Sterke ouders vechten niet – Investeer in gezamenlijk ouderschap”. De tweede lezing “Preventie van echtscheiding. Preventie scheiding een taak van de overheid?” wordt verzorgd door Bregje Dijksterhuis.

Na de pauze krijgen de aanwezigen gelegenheid deel te nemen aan één van de zeven workshops. In die workshops komen verschillende thema’s aan bod: Onderwijs en Zorg: stutten, steunen, support?, Jonge kind en (relatie)stress: regen uit de roze wolk!, Positief opvoeden: het kan anders!, Eerste kind: preventie ‘pur sang’, Geld en relatie: twee halen, drie betalen?, Echtscheiding of relatiebegeleiding: relatieproblemen en de schaamte, Werk en relatie: werk en prive; niet te scheiden?

De avond wordt afgesloten met een korte forumdiscussie waarin getracht wordt antwoord te vinden op de vraag hoe tot een effectieve preventieve ondersteuning kan worden gekomen.

Het symposium wordt gehouden op dinsdag 13 september 2016 in De Boei in Vinkeveen. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp, is vanaf 19:00 uur welkom voor ontvangst met een kopje koffie, de avond begint om 19:30 uur.

Toegang is gratis en aanmelden kan via derondevenen.ouderslokaal.nl of cjgderondevenen.nl.


Trefwoorden: rtv ronde venen ronde venen centrum jeugd gezin ronde venen cjg investeren in gezinnen preventie echtscheiding vechtscheiding boei vinkeveen
Geplaatst

woensdag 31 augustus 2016 | 13.27 uur

Laatst gewijzigd

maandag 05 september 2016 | 11.29 uur

Auteur

Ferry Mulder