Provincie legt ottertunnels aan bij Nieuwkoopse Plassen

Nieuwkoop - Tijdens de Provinciale Statenvergadering op woensdag 28 september 2016, hebben de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland besloten fauna-passages onder de Uitweg naast de Nieuwkoopse Plassen aan te leggen. Dit tot enthousiasme van boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten. “Hiermee neemt de provincie haar verantwoordelijkheid en heeft zij gekozen voor een duurzame toekomst voor de otters in Zuid-Holland.” 

Boswachter Martijn vervolgt: “In juni waren we nog verbijsterd, omdat onverwacht werd besloten de tunnels niet aan te leggen. Gelukkig is de otter dankzij inzet van meerdere partijen toch weer op de agenda van de Provinciale Staten gekomen en is er alsnog besloten om de passages aan te leggen. Wij zijn natuurlijk erg blij met deze keuze.”

Dit najaar zal de provincie het besluit vastleggen. Boswachter Martijn roept op om dan ook zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan om de tunnels aan te leggen. “De locaties zijn al bepaald en de tekeningen zijn af. Laten we nu ook snel zorgen dat de otters veilig de Nieuwkoopse Plassen in en uit kunnen!”

De otter is een van de diersoorten die van aaneengesloten gebieden profiteert. Hij is bezig met een comeback in Nederland. De otter staat aan het hoofd van de voedselpiramide. In zijn kielzog neemt hij andere planten- en diersoorten mee, omdat hij zijn leefgebied verrijkt. Zo is de aanwezigheid van otters vaak een teken van een goede waterkwaliteit.

In de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 15 juni bleek onverwacht geen meerderheid in Provinciale Staten te zijn om de ottertunnels aan te gaan leggen. Direct daarna trok Natuurmonumenten aan de bel en zond een brief naar de commissie met daarin het verzoek om het besluit te heroverwegen. Tijdens de vergadering van 28 september heeft boswachter Martijn het agendapunt geopend met een duidelijk verhaal over nut en noodzaak van de tunnels om de otters een toekomst te geven in Zuid-Holland.

Vooruitlopend op dit besluit zijn er in het najaar van 2015 al wel de bijbehorende rasters geplaatst. Deze otterrasters zijn mede gefinancierd met donaties van omwonenden en betrokkenen via een door Natuurmonumenten georganiseerde crowdfunding. Dit leverde € 23.000 op als flinke steun in de rug voor de provincie die verantwoordelijk is om de provinciale Uitweg otterproof te maken. De voorwaarde was dat provincie Zuid-Holland de ottertunnels zou aanleggen. Die afspraak komt de provincie nu na.

Helaas zijn sinds de terugkomst van de otter in de Nieuwkoopse Plassen in 2014, al diverse verkeersslachtoffers gevallen, waaronder een van de otterjongen die waarschijnlijk ter wereld kwam in het natuurgebied. “Otters gaan zwerven, zeker jongen die op een gegeven moment op zoek gaan naar hun eigen plekje.”

De otter stierf in 1988 uit in ons land en heeft sinds de herintroductie in 2002 moeite om weer een plekje te vinden in Nederland. De otter is een beschermde soort volgens de Europese Habitatrichtlijn. Nederland moet voor deze soorten beschermingsmaatregelen nemen, omdat ons land tot het natuurlijke verspreidingsgebied behoort. In 2014 bevestigde de rechter dan ook dat Nederlandse overheden verplicht zijn de otterknelpunten in hun infrastructuur aan te pakken. 

Kijk HIER voor meer informatie over de otters in de Nieuwkoopse Plassen.


Trefwoorden: nieuwkoopse plassen otter nieuwkoop provincie zuid holland ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

donderdag 29 september 2016 | 16.26 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 29 september 2016 | 15.37 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-