Ouders in gesprek over knelpunten jeugdhulp

De Ronde Venen - Op 25 oktober gaan ouders uit de regio Utrecht-West in Breukelen met elkaar in gesprek over hoe het met de jeugdhulp staat. Vragen als 'Hoe gaat het met de hulp die er nodig is' en 'Welke verbeteringen zijn noodzakelijk' komen aan bod. De avond start met een korte presentatie over punten die voor ouders belangrijk zijn, zoals de toegang naar hulp, informatievoorziening, privacy en eigen regie.

Tijdens deze avond is er veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen in een interactief programma. Zo wordt in kleine groepen gesproken over verschillende onderwerpen zoals informatievoorziening, toegang, eigen regie, privacy, passende zorg en overgang bij 18+.

Aan het einde van de avond worden de knelpunten en aanbevelingen van ouders verzameld. De uitkomsten en adviezen worden besproken met de verschillende gemeenten in de regio zodat daarmee het beleid bijgesteld kan worden.

De bijeenkomst vindt plaats op de eerste verdieping van 'Het Trefpunt' aan de Heijcop 2 in Breukelen. 

De avond is speciaal voor ouders van gezinnen die gebruikmaken van jeugdhulp, zoals jeugd-ggz, zorg en ondersteuning voor kinderen met een beperking, opvoedondersteuning en/of jeugdbescherming. Het is een besloten bijeenkomst alleen voor ouders.

De bijeenkomst is van 20:00 tot 22:00 uur en vanaf 19:30 uur staat de koffie en thee klaar.

Kijk voor meer informatie en/of  aanmelden op de website van het UW Ouderplatform. 

Utrecht-West Ouderplatform is een platform voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag. Ondersteuningsvragen kunnen ontstaan door allerlei oorzaken zoals een beperking, ziekte, psychische stoornis of gewoon wat problemen in de opvoeding. Het UW Ouderplatform is een wegwijzer, infopunt en gesprekspartner voor ouders en beleidsmakers in de gemeenten Montfoort, Oudewater, Woerden, De Ronde venen en Stichtse Vecht.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel zorgtaken, met de invoering van de nieuwe jeugdwet. Vanaf dat moment is ook het meldpunt Monitor Transitie Jeugd geopend. Om meer informatie te krijgen over de achtergronden van de knelpunten die gemeld zijn, organiseren UW Ouderplatform en LOC Zeggenschap in Zorg verdiepingsbijeenkomsten voor ouders die te maken hebben met jeugdhulp.

Die verdiepingsbijeenkomsten zijn een onderdeel van het programma Monitor Transitie Jeugd en hebben als doel te signaleren wat er goed gaat, welke verbeterpunten er zijn en hoe dit vanuit het perspectief van ouders en jongeren mogelijk is.

LOC Zeggenschap in Zorg is de koepel- en belangenorganisatie van patiëntenorganisaties en hun patiënten en cliënten die verblijven in GGz-instellingen of in de maatschappelijke opvang, of die cliënt zijn van bepaalde vormen van ouderenzorg, thuiszorg, verslavingszorg of cliënt zijn van andere welzijnsinstellingen.


Trefwoorden: jeugdzorg trefpunt breukelen loc zeggenschap in zorg utrecht west ouderplatform ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

dinsdag 18 oktober 2016 | 17.24 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 18 oktober 2016 | 16.42 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-