'Wel last van files, maar geen verbreding N201'

De Ronde Venen - Deze conclusie kan worden getrokken uit de enquête die Ronde Venen Belang onder de bevolking heeft gehouden. Dat schrijft Ronde Venen Belang (RVB) in een persbericht.

RVB heeft de enquêtegehouden, omdat de provincie Utrecht volgens de lokale partij haar mening over de N201 heeft veranderd. Tot voor kort huldigde zij het standpunt dat de N201 niet verbreed mocht worden. Om die reden werd het aquaduct bij Amstelhoek ook voorzien van slechts een enkele rijbaan.

Aangezien de provincie nu laat blijken dat zij denkt over verbreding van de gehele N201 wilde RVB van de inwoners weten hoe zij over verbreding denken.

De enquête is door 537 respondenten ingevuld. De leeftijd varieerde van 18 tot 80 jaar, waarbij de

meerderheid lag tussen 30 en 50 jaar. Naast inwoners uit de gemeente hebben ook andere weggebruikers de vragenlijst beantwoord. De meeste respondenten komen uit Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis.

De respondenten hebben aangegeven waar zij doorstromingsproblemen ervaren. Deze problemen zijn niet over het hele traject van de N201 gelijk, zoals hieronder wordt aangegeven.

Problemen bij:

Loenersloot  22 %

Op- afrit A2  49 %

Op- afrit Vinkeveen  35 %

Kruising Enschedeweg  13 %

Industrieweg  15 %

Hofland  33 %

Tussen Mijdrecht en aquaduct  21 %

Amstelaquaduct  9 %

De grootste problemen doen zich voor bij de op- en afritten van de A2 en Vinkeveen en bij de kruising bij Hofland. De meeste doorstromingsproblemen doen zich voor tijdens de ochtend- en avondspits van maandag t/m vrijdag.

Onder de respondenten ervaart 50 tot 60% last tijdens de spitstijden Opvallend is dat de problemen in de ochtendspits het sterkst voorkomen op dinsdag (42%) en donderdag (41%) en bij de avondspits ook op dinsdag en donderdagavond (beide 63%).

Uit de enquête blijkt ook dat het merendeel van de respondenten zowel ‘s morgens als ’s avonds wel eens doorstromingsproblemen ervaart. Gemiddeld staat men ongeveer 14 minuten per dag in de file.

Ochtend- en avondspits

maandag 36 % 53 %

dinsdag 42 % 63 %

woensdag 37 % 59 %

donderdag 41 % 63 %

vrijdag 33 % 56 %

Hoe vaak staat men in de file?

Vaak 41%

Soms 33%

Nooit 9.5%

Voor wat betreft het gebruik van een sluiproute maken evenveel mensen gebruik van sluiproutes als niet, waarbij de Baambrugse Zuwe het meest wordt gebruikt als sluiproute. De andere sluiproutes worden zeer beperkt gebruikt.

Hoewel een groot aantal respondenten te maken heeft met files, leidt dit niet tot grote aantallen die de N201 verbreed willen zien. De respondenten konden aangeven waar zij de N201 verbreed wilden zien.

Loenersloot 25 %

Op- afritten bij A2 31 %

Op- afritten Vinkeveen 22 %

Kruising Enschedeweg 13 %

Kruising Industrieweg 14 %

Hofland 16 %

Ttraject Mijdrecht - Amstelaquaduct 15 %

Amstelaquaduct 10 %

De respondenten geven aan dat de grootste veroorzaker van de problemen de op- en afritten van de A2 zijn, gevolgd door het traject richting Loenersloot. Hoe verder verwijderd van de A2 hoe minder de bereidheid bij de inwoners aanwezig lijkt te zijn om de N201 te verbreden.

In de enquête werden nog diverse vragen gesteld over gevolgen van verbreding van de N201. Verbreding maakt de gemeente beter bereikbaar (41%) en kan leiden tot meer economische activiteit (33%) terwijl er weinig milieuschade wordt verwacht (23%).

Ronde Venen Belang hecht veel waarde aan de uitkomsten. Ondanks dat vele Rondeveners in de file staan op de N201 en daar vrij veel tijd aan kwijt zijn, willen de inwoners van de gemeente de N201 niet direct verbreden. Het oplossen van de problemen bij de op- en afritten van de A2 en het verbreden van de N201 richting Loenersloot heeft, zo leren de resultaten, de voorkeur van de inwoners.


Trefwoorden: verbreding n201 vinkeveen provincie utrecht loenersloot n201 a2 ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

dinsdag 25 oktober 2016 | 13.49 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 25 oktober 2016 | 13.14 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-