CU-SGP: meer vaart bij integratie-aanpak vergunninghouders

De Ronde Venen - De fractie CU-SGP wil dat de gemeente meer vaart maakt bij de integratie-aanpak bij vergunninghouders. Een motie van de fractie daarover werd afgelopen donderdag door de gemeenteraad aangenomen.

Al bijna twee jaar staan gemeenten voor de opdracht om meer vergunninghouders te huisvesten. Vergunninghouders zijn vluchtelingen die na het doorlopen van de asielprocedure een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Zij verblijven dus met een goede reden in ons land.

Naast het vinden van een woning, is ook een goede integratie in onze samenleving van belang. Het afgelopen jaar is in De Ronde Venen vooral gesproken over het realiseren van extra woningen. De integratie-aanpak staat echter nog in de kinderschoenen.

In september ontving de gemeenteraad een Plan van Aanpak voor het uitwerken van de integratiemaatregelen. Daarover is in november een debat gevoerd. De CU-SGP was niet tevreden over de aanpak en en het tempo. “Al anderhalf jaar geleden hebben we voorstellen gedaan” aldus Wim Stam, fractievoorzitter CU-SGP, “maar naar ons idee is van die integratie nog te weinig werk gemaakt”.

Voor de CU-SGP zijn twee elementen van doorslaggevend belang: het leren van de taal en het hebben van een netwerk/contacten in de lokale samenleving. Die twee hebben ook veel met elkaar te maken, want als mensen contacten leggen met de Nederlandse samenleving, leren ze ook makkelijker de taal.

Voor de CU-SGP zijn maatschappelijke organisaties daarbij onmisbare partners. Sportverenigingen, muziekverenigingen, culturele instellingen, scholen, etc… kunnen dat netwerk bieden.

Om die reden heeft de fractie in de gemeenteraad van 15 november een motie ingediend, waarin een dringend appel wordt gedaan op het college om hier meer vaart mee te maken. De motie is aangenomen, wat betekent, datde gemeenteraad een voortvarende integratie-aanpak van groot belang vind.

“Maar nu hebben we ook de medewerking van die verenigingen nodig” vervolgt Wim Stam. Het zou mooi zijn als de verenigingen dit thema samen met de gemeente positief zouden oppakken en hier voortvarend mee aan de slag zouden gaan. “Daar kunnen ze zelf ook baat bij hebben” aldus Stam. “Verenigingen kunnen altijd vrijwilligers gebruiken en wie weet welk sport- of muziektalent ze nog ontdekken”.

Kortom, ook lokale verenigingen kunnen hier hun voordeel mee doen. Daarom vraagt CU-SGP die verenigingen die win/win- situatie serieus te nemen. Door hun medewerking, wordt ervoor gezorgd dat nieuwe inwoners snel volwaardige deelnemers worden van de samenleving en zo snel mogelijk zelfstandig hun eigen broek op kunnen houden. Daar is iedereen bij gebaat.


Trefwoorden: maatschappelijke organisaties vergunninghouders statushouders integratie aanpak gemeenteraad ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

maandag 19 december 2016 | 12.21 uur

Laatst gewijzigd

maandag 19 december 2016 | 11.41 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-