Leden gemeenteraad krijgen hogere vergoeding

De Ronde Venen - De vergoeding voor het raadswerk stijgt per 1 januari 2017 met 4,9%. Dat is het gevolg van een nieuwe indexering. Dat blijkt uit de circulaire over geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten.

Gemeentraadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die afhankelijk is van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het bedrag voor de vergoeding per maand bedraagt per 1 januari 2017 € 250 voor raadsleden van de kleinste gemeenten, tot € 2.352 voor raadsleden van de grootste gemeenten. Gemeenteraadsleden van De Ronde Venen krijgen een vergoeding van zo'n € 1.450 maximaal per maand.

Het verschil in de hoogte van de vergoeding is door de vereniging voor raadsleden, Raadslid.Nu, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de orde gesteld. Met name de vergoeding voor de raadsleden uit kleinere gemeenten past volgens de vereniging niet meer bij de uitbreiding van taken waarmee raadsleden in deze raadsperiode zijn geconfronteerd.

Naast de raadsvergoeding ontvangen raadsleden ook een onkostenvergoeding. Deze bedraagt € 167,65 per 1 januari 2017. Raadsleden uit gemeenten met meer dan 100.000 inwoners ontvangen tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een andere onkostenvergoeding vanwege een overgangsrecht. Die vergoeding daarvoor varieert, afhankelijk van de grootte van de gemeente, van  € 183 tot € 262.

Ook de vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen door commissieleden gaat met 4,9% omhoog. In de kleinste gemeenten ontvangen commissieleden € 60 per vergadering. Die in de grootste gemeenten krijgen per 1 januari € 159 per vergadering. Commissieleden in De Ronde Venen ontvangen zo'n € 80 per vergadering.


Trefwoorden: verordening geldelijke voorzieningen raadsleden fractieassistenten ronde venen rechtspositiebesluit raads- en commissieleden vergoeding commissieleden vergoeding werkzaamheden raadsleden gemeenteraad ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

dinsdag 27 december 2016 | 17.02 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 27 december 2016 | 16.22 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-