Zorgorganisatie Amstelring stoot huishoudelijke hulp af

De Ronde Venen - Zorgorganisatie Amstelring wil het onderdeel dat huishoudelijke hulp verzorgt afstoten. Het bedrijf is hierover in onderhandeling met zorgaanbieder Tzorg uit Uden. Dat meldt Amstelring in een persbericht.

De belangrijkste reden hiervoor is de afname van klanten door minder gunningen. Daardoor is het voor Amstelring niet langer financieel rendabel om huishoudelijke hulp te leveren. Amstelring specialiseert zich verder in complexe zorg en revalidatie in verpleeghuizen en groepswoningen, tijdelijke opvang met zorg voor kwetsbare ouderen, professionele wijkzorg en dagbesteding. 

Zowel Amstelring als Tzorg zijn werkzaam in De Ronde Venen.

Amstelring heeft gezocht naar een partij die werkgelegenheid voor medewerkers en continuïteit van zorg voor cliënten kan bewerkstelligen. Inge Borghuis, Raad van Bestuur Amstelring: “Belangrijk is dat banen behouden blijven en werkzaamheden bij cliënten doorgaan. Na zorgvuldig overleg is gekozen voor Tzorg dat voornemens is de huishoudelijke hulpactiviteiten van Amstelring over te nemen. Wij geloven dat Tzorg onze medewerkers en cliënten op lange termijn een bestendige toekomst kan bieden.”

Met Tzorg is afgesproken dat alle ongeveer 400 medewerkers die in dienst zijn bij de huishoudelijke hulpactiviteiten van Amstelring over kunnen gaan naar Tzorg met behoud van hun baan, werktijden en materiële beloning.

Cliënten van Amstelring behouden zo veel als mogelijk hun eigen medewerker. Het gaat om ongeveer 2.200 cliënten in Amsterdam en 1.100 cliënten in o.a. De Ronde Venen, Uithoorn en Diemen. In overleg met de gemeenten worden de cliënten geïnformeerd. Cliënten hebben het recht om van zorgaanbieder te veranderen en kunnen dat aangeven bij hun gemeente.

Het voorgenomen besluit om de activiteiten van huishoudelijke hulp van Amstelring over te dragen aan Tzorg ligt sinds 9 december 2016 ter advisering bij de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad Extramuraal van Amstelring en ter goedkeuring bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De geplande overgangsdatum is 27 februari 2017.

Er is sprake van ‘overgang van onderneming’. Dat houdt in dat de bij de overname van de huishoudelijke hulpactiviteiten betrokken medewerkers van Amstelring automatisch in dienst komen bij Tzorg. Medewerkers krijgen een brief waarin Tzorg bevestigt dat de betrokken medewerker van rechtswege in dienst treedt bij Tzorg en dat de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven. Medewerkers nemen hun opgebouwde rechten mee naar Tzorg, dus ook het aantal vakantiedagen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Financiële details van de overname van de huishoudelijke hulpactiviteiten van Amstelring door Tzorg zijn niet verstrekt.


Trefwoorden: huishoudelijke hulp ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

woensdag 15 februari 2017 | 01.22 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 15 februari 2017 | 01.43 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-