IVN-vogelexcursie in de Waverhoek

De Ronde Venen - Op zaterdag 6 mei organiseert de Vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen & Uithoorn een vogelexcursie in de Waverhoek.

In dit natuurontwikkelingsgebied, gelegen tegen de Botshol, gaat de deelnemers op zoek naar typische moeras- en rietvogels, zoals de kleine karekiet, rietzanger, rietgors en de prachtige blauwborst. Ook zullen kluten en grutto’s gezien worden, naast andere steltlopers die hier voorkomen.

Wellicht wordt een lepelaar of purperreiger gevonden. In het jaar van de koekoek worden natuurlijk ook voor deze soort de oren en ogen opengehouden. Zouden ze al terug zijn in het gebied?

Meer informatie over de Waverhoek is o.a. te vinden op www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/waverhoek.

De excursie start op de parkeerplaats van de Waverhoek in Waverveen om 08:30 uur en duurt tot circa 12:00 uur.

Deze keer is opgeven voor de excursie verplicht. Dit kan per e-mail via www.vogelweek.nl.

Foto: devogelaars.blogspot.nl


Trefwoorden: polder groot mijdrecht ivn ronde venen uithoorn ivn vogelexcursie waverhoek waverveen ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

maandag 01 mei 2017 | 13.49 uur

Laatst gewijzigd

maandag 01 mei 2017 | 13.16 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-