Initiatief Abcoude Centrum onthult plannen

Abcoude - Het Initiatief Abcoude Centrum en de werkgroep-leden presenteren op maandag 22 mei 2017 hun resultaten, plannen en ideeën betreffende het centrum van Abcoude aan betrokkenen en geïnteresseerden. Dat meldt de gemeente De Ronde Venen in een persbericht.

Iedereen is van harte welkom in de Dorpskerk in Abcoude vanaf 19:00 uur. De bijeenkomst start om 19:30 uur. 

De voorzitters van de werkgroepen presenteren hun belangrijkste resultaten en er zijn diverse experts, zoals een centrummanager, aanwezig om enkele onderwerpen die spelen in het centrum nader toelichten. Er wordt ook kort teruggeblikt op het initiatief en stilgestaan bij het vervolg ervan.

De Initiatiefgroep stelt het zeer op prijs als belangstellenden zich aanmelden voor de bijeenkomst. Dit kan per e-mail via info@abcoudecentrum.nl.

De avond duurt tot circa 21:30 uur.

Het Initiatief Abcoude Centrum ontstond ten tijde van de toenemende zorg over het centrum van Abcoude. Creatieve initiatieven, welwillende vastgoedeigenaren, ondernemers met lef, betrokken bewoners en financiën moeten het tij keren. De Ondernemersvereniging Abcoude – Baambrugge (OV-AB) voelde zich geroepen om dit aan te pakken en vroeg zich tegelijkertijd af: hoe houden we het centrum van Abcoude aantrekkelijk en authentiek? De gemeente De Ronde Venen en de Rabobank sloten zich eveneens aan.

Op 17 november 2016 presenteerden deze partijen hun intentie en riepen betrokken en enthousiaste bewoners, ondernemers en instellingen op om deel te nemen aan werkgroepen en samen te werken aan ‘hun Abcoude’. De animo voor deelname was overweldigend.

In de afgelopen maanden zijn de werkgroepen Leefbaarheid, Promotie, Beleving, Centrum en Bereikbaarheid enthousiast aan de slag gegaan. In de werkgroepen zitten zowel ondernemers, bewoners, afgevaardigden van instellingen als ambtenaren. Circa 50 mensen kwamen regelmatig samen (soms wekelijks) om ideeën en plannen te smeden voor de korte en langere termijn ten aanzien van de beleidsmatige, economische en maatschappelijke toekomst van het centrum van Abcoude.


Trefwoorden: dorpskerk abcoude initiatief abcoude centrum centrum abcoude abcoude ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

maandag 15 mei 2017 | 13.20 uur

Laatst gewijzigd

maandag 15 mei 2017 | 12.44 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-