PvdA-GL-LS stelt vragen over overlast helikopters

De Ronde Venen - De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de overlast die laagvliegende helikopters veroorzaken.

In Abcoude was het op 23 september een af- en aanvliegen van helikopters. Voor veel inwoners van Abcoude een grote ergernis door de geluidsoverlast die ermee gepaard gaat. Helaas was dit niet eenmalig. Zo zijn er voor dit jaar nog meer ontheffingen verleend voor helikoptervluchten vanuit het Gein.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij vinden recreatieve helikoptervluchten boven rustige gebieden als het Gein en bewoonde gebieden als Abcoude onwenselijk. Inwoners ervaren al veel overlast door de vliegtuigen vanaf Schiphol en dan is het constante geluid van af- en aanvliegende helikopters geen welkome toevoeging.”

Ontheffingen voor het mogen opstijgen en landen van helikopters worden verleend
door de provincie. Zo verleende de provincie niet alleen een ontheffing voor het 55 keer mogen opstijgen en landen op 23 september, maar ook een ontheffing voor het 50 keer mogen opstijgen en landen in het Gein op 12 nader te bepalen dagen in 2017.

Deze laatste ontheffing is na bezwaren van de stichting Spaar het Gein aangepast naar het 10 keer mogen opstijgen en landen op 21 oktober en 16 december. Hoewel de provincie de tweede ontheffing na bezwaar dus heeft ingeperkt, blijft een flink aantal vluchten mogelijk boven het Gein en Abcoude.

Bij het verlenen van een ontheffing wordt de gemeente alleen door de provincie  geraadpleegd op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit is echter vrijwel nooit reden om een ontheffing niet te verlenen.

Tijdens de commissievergadering op 14 september jl. bleek uit de beantwoording van mondelinge vragen van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, dat het opstijgen en landen van helikopters mogelijk wel voorkomen kan worden wanneer dit strijdig is met het bestemmingsplan.

Om hierover meer duidelijkheid te krijgen, heeft de fractie van PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en
wethouders. Daarin vraagt de fractie onder meer of het college ook van mening is dat recreatieve vluchten boven rustige gebieden als het Gein en laag over woonwijken onwenselijk zijn.

Verder vraagt de fractie zich af hoe de vluchten in verhouding staan tot de actie ‘Geef stilte een stem’ waar De Ronde Venen aan deelneemt. Met die actie pleit de gemeente voor behoud van rust in het Groene Hart.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij begrijpen best dat het leuk kan zijn om een rondje te vliegen met een helikopter, maar wat ons betreft niet zonder rekening te houden met stiltegebieden en woonwijken.”


Trefwoorden: rtv ronde venen ronde venen provincie utrecht helikoptervlucht overlast helikopter gein geef stilte stem pieter kroon
Geplaatst

maandag 09 oktober 2017 | 15.58 uur

Laatst gewijzigd

maandag 09 oktober 2017 | 15.13 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-