Agenda commissie Samenleving & Inwonerszaken

De Ronde Venen - Vanavond, maandagavond 13 november, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Samenleving & Inwonerszaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen vorige commissie Samenleving & Inwonerszaken;

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Samenleving & Inwonerszaken en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke Regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland en Pauwbedrijven.

6 - Punten voor de gemeenteraad van 30 november 2017:

6a - Vaststellen Jeugdverordening 2017; afdoening toezegging 142/16:

Voorgesteld wordt:

• De Jeugdverordening De Ronde Venen 2017 vast te stellen;
•De nadere regels bij de Jeugdverordening 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

6b - Begrotingswijziging GGD:

Voorgesteld wordt:

• Kennis te nemen van de concept gewijzigde begrotingen 2017-1 en 2018-1 van de GGD regio Utrecht en de bijbehorende aanbiedingsbrief;
• In te stemmen met het versturen van een zienswijze aan GGD regio Utrecht.

7 - Overige punten:

7a - Overzicht regelingen minimabeleid De Ronde Venen:

Dit overzicht wordt op verzoek van de fracties besproken.

7b - Informatienota stand van zaken offertetraject verbouwing Dorpshuis De Boei en centrale hal van het gemeentehuis: 

Deze informatienota wordt op verzoek van D66 besproken.

8 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


Trefwoorden: commissie samenleving inwonerszaken gemeenteraad ronde venen ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

maandag 13 november 2017 | 00.54 uur

Laatst gewijzigd

maandag 13 november 2017 | 00.07 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-