Hoge Raad: Gemeente kan worden vervolgd bij slecht wegonderhoud

Regio - Gemeenten kunnen worden vervolgd als zij wegen niet goed onderhouden en wanneer als gevolg daarvan een strafbaar feit gebeurt, schrijft Cobouw, het onafhankelijke weekblad voor de bouwnijverheid. De Hoge Raad heeft dat bepaald in een zaak waarbij de gemeente Stichtse Vecht werd veroordeeld wegens dood door schuld na een ongeval in 2009, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Op de Nieuweweg in Maarssen was het wegdek in slechte staat door hobbels die werden veroorzaakt door boomwortels. Voorafgaand aan het ongeluk was er al over geklaagd. Twee motorrijders gingen met hun motor onderuit en kwamen onder een vrachtwagen terecht.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde de gemeente. De gemeente beriep zich op strafrechtelijke immuniteit, maar de rechtbank veegde dat van tafel. Stichtse Vecht werd veroordeeld tot een boete van € 22.500.

Hoewel er geen hoger beroep volgde, stelde de advocaat-generaal cassatie in “in het belang der wet”. Zijn advies aan de Raad luidde dat de gemeente hier níet strafrechtelijk mocht worden vervolgd. Maar de Hoge Raad veegt dat nu deels van tafel.

De hoogste rechter stelt dat vervolging wel mogelijk is voor het nalaten van wegenonderhoud, omdat dit onderhoud ook door anderen dan gemeentefunctionarissen kan worden gedaan. Voor het achterwege laten van verkeersmaatregelen, zoals het plaatsen van waarschuwingsborden, kan de gemeente niet worden vervolgd. De wet vereist hier een verkeersbesluit dat alleen de gemeente kan nemen.

De uitspraak heeft geen gevolgen in deze zaak, omdat er geen hoger beroep was ingesteld.

Bron: Cobouw


advertentie